Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

ALGEMENE REGELS STRAATKUNSTENAARS 2017 BEHORENDE BIJ CATEGORIE 0

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingALGEMENE REGELS STRAATKUNSTENAARS 2017 BEHORENDE BIJ CATEGORIE 0
Citeertitelalgemene regels straatkunstenaars 2017 behorende bij categorie 0
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling is bekendgemaakt in 1Maastricht d.d. 23 februari 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR40110/CVDR40110_11.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR600968/CVDR600968_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2017nieuwe regeling

08-02-2017

gmb-2017-40129

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMENE REGELS STRAATKUNSTENAARS 2017 BEHORENDE BIJ CATEGORIE 0

 

De Burgemeester van Maastricht

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.1.4.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en in artikel 2, lid 3 van de Geluidhinderverordening 2016 en onder het machtigen van de burgemeester conform artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ter uitvoering van het gestelde in de geluidhinderverordening 2016

 

Besluit:

 

vast te stellen de Algemene regels Straatkunstenaars 2017, behorende bij Categorie 0.

Deze algemene regels zijn van toepassing op personen, theatergezelschappen (met menselijk (natuurlijk)stemgeluid)en/of (beeldend) kunstenaars - zoals levende standbeelden of straattekenaars

zonder muziek instrumenten.

 

 

Voor bovengenoemde Categorie 0 gelden de volgende algemene regels:

 • -

  speeltijden van de optredens of vertoningen mogen uitsluitend plaatsvinden tussen 1 juni en 1 november van maandag t/m zaterdag tussen 12.00 – 22.00 uur. Buiten deze periode en op zon- en feestdagen (alleen indien ook de detailhandel legitiem is geopend (dus niet met carnaval, Reuzestoet, Nieuwjaardag, 1e Paasdag, 1ePinksterdag, 1e en 2e Kerstdag etcetera) tussen 12.00 – 22.00 uur;

 • -

  per speellocatie geldt een maximum speeltijd /optreden van 45 minuten per dag;

 • -

  speellocaties mogen niet worden ingenomen op een horecaterras, voor ingangen van woningen, winkels (inclusief de etalages hiervan), horecabedrijven of andere locaties die reeds legitiem zijn ingenomen door anderen. Tevens is het innemen van een locatie niet toegestaan indien hiervoor een vergunning aan derden is afgegeven- ( bijv. standplaats evenement of markt oid);

 • -

  tijdens optredens mag geen excessieve hinder/overlast worden veroorzaakt in de directe nabijheid van een perceel als gevolg van te grote samenscholing, waardoor het doorgaand (voetgangers)verkeer wordt gestremd of van een te hoog geproduceerd stemgeluidsniveau (klachtenpatroon is hierbij bepalend. De gemeente behoudt zich derhalve het recht voor om bij overlast de toestemming in te trekken of hieraan aanvullende regels/voorwaarden te stellen.

 • -

  tijdens optredens of voor het fabricaat van een kunstenaar zijn prijsaanduidingen niet toegestaan. Voorbijgangers mogen een donatie geven en daarbij een ter plaatse geproduceerd kunstvoorwerp in ontvangst nemen;

 

 • -

  het tentoonstellen van elders dan ter plaatse gemaakte kunstwerken/ tekeningen of anderszins is niet toegestaan. Een kunstenaar moet ter plekke iets produceren en mag dit tegen een donatie afgeven aan voorbijgangers/geinteresseerden ;

 • -

  gebruik van open vuur, gas, wapens of puntige voorwerpen (en aanverwanten) is niettoegestaan. Er mag slechts van stoepkrijt gebruik worden gemaakt, welke op geen enkele wijze de ondergrond kan/mag aantasten (wegwassend door regenval);

 • -

  gebruik van opstallen (groter dan een enkele kruk/ schildersezel) is niet toegestaan. De opstal mag de ondergrond op geen enkele wijze beschadigen, eventuele kosten worden op de veroorzaker verhaald;

 • -

  vrijgekomen afval dient legaal te worden afgevoerd en de weg dient in de originele staat te worden achtergelaten;

 • -

  aanwijzingen van aangewezen ambtenaren van de gemeente Maastricht, politie enbrandweer dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd dit in (relatie veilig tot en doelmatig gebruik van de openbare weg en garanderen kwaliteit woon- en leefomgeving). Dit houdt mede in dat op last van deze instanties de activiteit (tijdelijk) of permanent wordt beëindigd;

 • -

  De artiest is en blijft verantwoordelijk voor een ongehinderde doorgang voorvoetgangers en de hulpverleningsdiensten; indien noodzakelijk voor de veiligheiddient de artiest zijn voorstelling (tijdelijk) te beëindigen en (eventueel) later voort te zetten.

 

Aldus besloten door de Burgemeester van Maastricht op 8 februari 2017.

 

De Burgemeester van Maastricht,

Mr. J.M. Penn-te Strake

 

Dit besluit is openbaar bekend gemaakt in “1Maastricht” d.d. 23 februari 2017.