Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Overgangsregeling 5%-diensttijdtoelage

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOvergangsregeling 5%-diensttijdtoelage
CiteertitelOvergangsregeling 5%-diensttijdtoelage
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling is reeds bekend gemaakt in Gemeenteblad 2016, 134238

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-201601-01-201601-01-2021nieuwe regeling

30-08-2016

gmb-2017-78429

Tekst van de regeling

Intitulé

Overgangsregeling 5%-diensttijdtoelage

 

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

 

Gelet op de uitkomst van het overleg in de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

 

Besluit vast te stellen de volgende Overgangsregeling 5%-diensttijdtoelage:

Artikel 1  

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht, kan bij een goede dienstverrichting een toelage worden toegekend indien hem gedurende een periode van 10 jaren noch een bevordering noch een periodieke verhoging is toegekend. Deze toelage bedraagt 5% van het laatstelijk genoten bruto salaris en is een toelage overgangsrecht H 3 zoals genoemd in artikel 3:27 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Maastricht.

 

Artikel 2  

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2016 en is van kracht tot en met 31 december 2020.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Maastricht d.d. 30 augustus 2016.

De Secretaris,

P. J. Buijtels.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake