Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Aanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren.
CiteertitelAanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Aanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren vastgesteld d.d. 9 mei 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maastricht/CVDR377724/CVDR377724_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-201821-05-2019nieuwe regeling

13-04-2018

gmb-2018-87357

02-10-201726-04-2018nieuwe regeling

23-05-2017

gmb-2017-147495

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing weggedeelten voor vergunninghoudersparkeren.

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT,

gezien het besluit van de raad van 1 september 2015, nr. 93-2015 tot vaststelling van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015”,

 

gezien het collegebesluit van 13 maart 2018, corr.nr: 2018-07737, inzake “Nieuwe parkeerregulering Wyck”, en

 

gelet op artikel 2 van de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015”;

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  In te trekken hun besluit van 9 mei 2017, corr.nr: 2017-14177, inzake “Invoeren combi-parkeren en parkeerduurbeperking in zuidelijk deel Boschpoort”;

 • 2.

  Aan te wijzen als sector waar vergunninghoudersplaatsen c.q. combi-parkeerplaatsen aanwezig zijn als bedoeld in de “Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2015”;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op 16 april 2018;

 • 1.

  Centrum-West

  Statenkwartier – Boschstraatkwartier – Kommelkwartier - Binnenstad (voorheen City) - Jekerkwartier zuid. De sector wordt omsloten door: noordelijk deel Maasboulevard - Boschstraat (gedeelte ten zuiden van de aansluiting met Maasboulevard) - Achter de Barakken – Maagdendries - Westzijde kruispunt Cabergerweg/Frontensingel (tussen Statensingel en Maagdendries) - oostzijde Statensingel - dwars over rotonde Kon. Emmaplein - oostzijde Hertogsingel - dwars over rotonde Tongerseplein - n/o zijde Prins Bisschopsingel - via de stroom van de Jeker in z/o richting door het Aldenhofpark tot aan Heksenstraat – Heksenstraat - Zwingelput-brug over de Jeker - Sint Hubertuslaan (ten noorden van Prins Bisschopsingel) - Prins Bisschopsingel (noordzijde tussen Sint Hubertuslaan en de Maas) - Maas (in noordelijke richting).

  2.

  Centrum-Oost

  Wyck west - Wyck oost - Sint Maartenspoort zuid - Duitsepoort noord/Heugemerweg noord. De sector wordt omsloten door: Maas – Wycker Grachtje – Hoge Barakken – Hoogbrugplein – noordzijde Akerstraat - Heugemerweg (gedeelte ten noorden van Sphinxlunet ) - noordzijde Sphinxlunet (gedeelte tussen Heugemerweg en Duitsepoort) - Duitsepoort (gedeelte ten noorden van Sphinxlunet) – Spoorweglaan – Stationsplein –Parallelweg - Sint Antoniuslaan - Franciscus Romanusweg (tussen Sint Antoniuslaan en Wilhelminasingel) -Wilhelminasingel richting Maas - Maas (in zuidelijke richting).

  3.

  Sint Maartenspoort-Noord

  De sector wordt omsloten door: Sint Antoniuslaan (maakt geen del uit van het gebied) – F. Romanusweg (gedeelte vanaf St. Antoniuslaan tot na het tankstation) – Antonius Bieleveltstraat (denkbeeldig doorgetrokken tot aan spoort ) – spoor.

  4.

  Heugemerveld

  De sector wordt omsloten door: Heugemerweg (gedeelte te zuiden van de Sphinxlunet – Reinier Nafzgerstraat-Alphons Ariënsstraat – Spoorlijn ten oosten van Bloemenweg – Sphinxlunet (zuidzijde) voorzover gelegen tussen spoorlijn/Heugemerweg (maakt geel deel uit van gebied)

  5.

  Wyckerpoort

  De sector wordt omsloten door: Meerssenerweg – Generaal Simpsonstraat (tot aan Old Hickoryplein) – Old Hickoryplein – Prof. Quixstraat – Old Hickoryplein – Prof. Kernstraat - Professor Cobbenhagenstraat - Noormannensingel en Koningsplein (westzijde A2)-Scharnerweg-Oranjeplein (westzijde) - Nassaulaan (westzijde) – Europaplein - J.F. Kennedysingel -Sint Gerardusweg - Sint Gerarduspad – Heerderweg - Meerssenerweg.

  6,

  Mariaberg

  De sector wordt omsloten door: noordzijde Tongerseweg (tussen Javastraat / Tongerseplein) - n/w zijde Tongerseplein (tussen Tongerseweg / Hertogsingel) - westzijde Hertogsingel (tussen Tongerseplein / Koningin Emmaplein) - z/w zijde Koningin Emmaplein (tussen Hertogsingel / Sint Annalaan) - zuidzijde Sint Annalaan (tussen Koningin Emmaplein / Sint Annadal) - oostzijde Sint Annadal (tussen Sint Annalaan/Brouwersweg) - Brouwersweg (tot aan Florasingel) - Florasingel - noordzijde Tongerseweg.

  7.

  Villapark-Sint Pieter-Jekerdal

  De sector wordt omsloten door: Prins Bisschopsingel (zuidelijke ventweg) – Jekerweg – Wijngaardstraat - Laan van Brunswijk - Mergelweg (tussen de aansluiting met Laan van Brunswijk en Luikerweg) – Luikerweg – Sebastianenweg –Plateauweg – Recollectenweg – Bergweg - Burgemeester Ceulenstraat – Papenweg - Lage Kanaaldijk (tot aan Ursulinenweg) - dwars over de Maasboulevard richting Sint Pietersluisweg – Blekerij - J.F. Kennedybrug - Prins Bisschopsingel (zuidelijke ventweg).

  8

  Brusselsepoort

  De sector wordt omsloten door: N/w zijde Koningin Emmaplein (tussen Statensingel en Sint Annalaan) - noordzijde Sint Annalaan - Rotonde Sint Annadal/Sint Annalaan - Sint Annadal – Becanusstraat - Dokter Bakstraat – rotonde - Beeldsnijdersdreef (oostzijde) - Porseleinstraat (ootzijde) - Nobellaan (oostzijde) - Fagotstraat (zuidzijde|) –rotonde – Brusselseweg – Bastionstraat – Ravelijnstraat – Halvemaanstraat – Ravelijnstraat – Erfprinsbastion -Acht Zaligheden - Pastoor Habetsstraat - westzijde Statensingel.

  9.

  Randwyck-Zuid

  De huisnummers gelegen aan: Gandhiplein / Bolivardomein / M.L. Kingdomein (huisnrs. 19, 20 en 22) / Lincolndomein (huisnr. 1)

  10.

  Scharn

  De sector wordt omsloten door: Scharnerweg (tussen A2 en rotonde Sibemaweg) – Sibemaweg – Mockstraat -Secretaris Wijnandsstraat – Mockstraat - rotonde Sibemaweg - Adelbert van Scharnlaan - Nassaulaan (oostzijde A2) - Oranjeplein (oostzijde A2) - Scharnerweg.

  11.

  Biesland

  De sector wordt omsloten door: Tongerseweg (zuid gedeelte van de weg t/m Aramislaan) - Aramislaan - Cannerweg –Musketiersplein - Cannerweg - Bieslanderweg - Cannerweg – Tongerseweg.

  12.

  Wittevrouwenveld

  De sector wordt omsloten door: Scharnerweg (maakt geen onderdeel uit van deze sector) - Koningsplein (ooszijde A2) -President Rooseveltlaan (oostzijde A2) - Lourdesplein (maakt geen onderdeel uit van deze sector) – Voltastraat – Hennequinstraat (39-41A/B) – Voltastraat - Marconistraat – Franklinstraat – Frankenstraat – Eburonenweg - Scharnerweg (maakt geen onderdeel uit van sector).

  13.

  Boschpoort

  De sector wordt omsloten door: Bosscherweg (vanaf huisnr 185 tot 235) –Gebroeders van Limburgstraat - Henri du Montstraat - Pierre Kerstenstraat - Voedingskanaalweg (helemaal) - Bosscherweg.

   

  III.aan te wijzen de binnen vorengenoemde sectoren Centrum-west en Centrum-oost gelegen weggedeelten waarvan de parkeerplaatsen bestemd zijn voor vergunninghouders bewoners en bedrijven (tenzij dit anders is aangegeven).

   

   

  De aanwijzing als exclusieve vergunninghoudersplaats geldt dagelijks, gedurende 24 uur.

   

  De aanwijzing als combi-parkeerplaats geldt tijdens de uren dat betaald parkeren van kracht is.

   

  1. Centrum-West

  Academieplein 

   (eerste vier plaatsen aan de rechterzijde, komende vanaf de Kakeberg)

  Kleine Gracht

  Achter de Molens

  -zuid-/westzijde in het verlengde van Klein Grachtje t.h.v. aansluiting Grote Looiersstraat

  -oostzijde nabij nrs 5 en 7

  Kleine Looiersstraat

  Achter de Oude Minderbroeders (zuidzijde)

  Kommelstraat (combi)

  Aldenhofpark

  -noordzijde tussen Prins Bisschopsingel en het Park (combi) -westzijde tussen Tongerseweg en zuidelijk gedeelte van de straat Aldenhofpark

  Kruisherengang (combi)

  Bassin  

  (oostzijde Bassin in het verlengde van de van Hasseltkade)

  Laagfrankrijk

  (tussen Statensingel en Herbenusstraat)

  Batterijstraat

  Nieuwenhofstraat (noordzijde/zijde bebouwing woningen)

  Begijnenstraat (noord-/westzijde vanaf Sint Pieterstraat)

  Polvertorenstraat

  -zuidzijde tussen Hertogsingel en oostelijk gedeelte van Polvertorenstraat (combi)

  -oostzijde tussen Tongerseweg en noordelijk deel van Polvertorenstraat.

  Bogaardenstraat

  Prins Bisschopsingel

  (noordelijke ventweg: noordzijde tussen St Lambertuslaan / St Pieterskade (combi)

  Boschstraat (beide zijden tussen Sint Catharinastraat en Achter de Barakken)

  Prins Hessen Casselstraat (combi)

  Breulingstraat (beide zijden tussen Bogaardenstraat en Batterijstraat)

  Sint Bernardusstraat (westelijk gedeelte tussen A. de O. Minderbroeders en Helpoort)

  Brusselsestraat (combi)

  Sint Catharinastraat

  Calvariestraat (combi)

  Sint Hubertuslaan

  -tussen Prins Bisschopsingel en splitsing Henri Hermanspark/van Heylerhofflaan  

  -combiparkeren aan zijde kazerne en uitsluitend vergunninghouders aan zijde woningen 1 t/m 26

  Capucijnengang

  (zuidzijde vanaf de Bogaardenstraat tot pand huisnr 7)

  Sint Jacobstraat (oostzijde)

  Capucijnenstraat

  -tussen Apostelengang en Capucijnengang (vergunninghoudersplaatsen)

  -overige parkeerplaatsen combi

  Sint Lambertuslaan

  (tussen van Heylerhofflaan / Prins Bisschopsingel (combi))

  De Bosquetplein

  Sint Nicolaasstraat

  (beide zijden vergunninhoudersplaatsen behalve tussen Jekerstraat en Brusselsestraat (combi))

  Eksterstraat

  (beide zijden vanaf Het Bat naar Houtmaas)

  Sint Pieterskade

  (tussen Poort Waarachtig en van Heylerhoff­laan westzijde tussen v.Heylerhofflaan / P.Bisschopsingel (combi))

  Ezelmarkt oostzijde (oneven huisnrs)

  Sint Servaasbolwerk

  -westzijde vanaf Calvariestraat tot Polvertorenstraat

  -de meest n/o gelegen parkeerplaats t.b.v. van het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met onderbord “autodate”

  Grote Gracht zuidzijde tussen Statenstraat en Brusselsestraat (combi)

  Sint Servaasklooster

  -oostzijde vanaf Keizer Karelplein tot de aansluiting met de zuidelijke rijbaan van het Henric van Veldekeplein

  -westzijde t.h.v. de aansluiting met Bouillonstraat

  Grote Looiersstraat

  Sint Teunisstraat

  Heksenstraat meest z/w gedeelte (1 plaats)

  Statensingel (oostzijde, combi)

  Henric van Veldekeplein

  -zuidzijde vanaf Sint Servaasklooster tot aan nr 31

  -gestoken plaatsen tegenover de ingang van de Kanunnikencour

  Statenstraat

  (de laatste 3 van de 4 parkeerplaatsen vanaf lantaarnpaal richting Grote Gracht)

  Henri Hermanspark

  -beide zijden (combi)

  -de parkeerplaats gelegen op de hoek Sint Hubertuslaan / Henri Hermanspark tegenover perceel H. Hermanspark nr 4 t.b.v. van het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord “autodate”

  Tongerseplein

  (noord-/oostzijde tussen Hertogsingel en Tongerseweg (combi))

  Herbenusstraat beide zijden vergunninghoudersplaatsen, behalve:

  -oostzijde tussen Brusselsestraat en Zakstraat (combi) -westzijde tussen Zakstraat en Kazemattenstraat (combi) -oostzijde tussen Kazematten­straat en Hoogfrankrijk (combi) -westzijde tussen Laagfrankrijk en nr 84 (combi)

  Tongersestraat

  (zuidzijde tussen Abtstraat en Patersbaan)

  Hertogsingel

  -oostelijke ventweg tussen Kon. Emmaplein en Calvariestraat -oostelijke ventweg tussen Calvariestraat en Polvertorenstraat (combi)

  Tongerseweg

  (zuidelijk gedeelte tussen Tongerseplein en Aldenhofpark)

  Hoogfrankrijk

  Uitbelderstraat

  Houtmaas (het westelijk middengedeelte)

  Van Hasseltkade

  -ten noorden van Maastrichter Grachtstraat, beide zijden

  -twee plaatsen tegenover huisnummer 19 t.b.v. het exclusief gebruik van huisarts en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord “arts”

  Jekerstraat

  van Heylerhofflaan (combi)

  Kakeberg

  Vijfkoppen

  -beide zijden

  -tegenover het Pesthuis en op bruggetje over de Jeker

  Kapoenstraat (meest noord-/oostelijk gedeelte)

  Vrijthof

  (westzijde vanaf zijde Keizer Karelplein tot aan de Hoofdwacht, beide zijden van de rijbaan)

  Kazemattenstraat

  Witmakersstraat

  (noordelijk gedeelte ten westen van Hondstraat)

  Keizer Karelplein

  (oostzijde gelegen tussen Oude Tweebergenpoort en Sint Servaasklooster)

  Zakstraat

  (beide zijden vergunninghoudersplaatsen, behalve westelijk gedeelte tussen Brus­selsestraat en Herbenusstraat (combi))

   

  2a. Centrum-Oost (vergunninghouders bewoners)

  Akerstraat

  -noord, tussen Wilhelminasingel en Spoorweglaan

  Oeverwal

  Alexander Battalaan

  Parallelweg

  -westzijde tussen Theodoor Schaepkensstraat en Sint Antoniuslaan.

  -westzijde tussen Stationsstraat en Sint Maartenslaan

  -uitgesloten is de parkeerplaats op de Parallelweg t.h.v. nr 33.

  Deze is bestemd t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met onderbord “autodate”.

  Antoon Lipkensstraat (noord-westzijde)

  Rechtstraat

  -tussen Wycker Brugstraat en Wilhelminasingel

  Bourgognestraat

  Ruiterij

  Coclersstraat

  -tussen Sterreplein en Tischbeinstraat/van den Berghstraat.

  Sint Antoniuslaan

  -zuidzijde, voorzover gelegen tussen F.Romanusweg en Parallelweg.

  -noord-/west zijde vanaf F. Romanusweg (6 parkeerplaatsen).

  Duitsepoort

  -beide zijden van de verbindingsweg tussen Heugemerweg en Duitsepoort.

  -westzijde tussen Heugemerweg en Sphinxlunet.

  Sint Maartenslaan

  Franciscus Romanusweg (tussen Sint Maartenslaan en Wilhelminasingel)

  Sint Maartenspoort

  Heugemerweg

  -tussen Sphinxlunet en Akerstraat

  Spoorweglaan (tussen Akerstraat en Stationsstraat)

  Hoogbrugplein

  Sterreplein

  -noord-/oostzijde tussen Membredestraat en Coclersstraat.

  -zuid-/oostzijde tussen Coclersstraat en Turennestraat.

  -noord-/westzijde tussen Membredestraat en L. Loyensstraat.

  -zuid-/west zijde tussen L. Loyensstraat en M. Wijnandsstraat.

  -zuidzijde tussen M. Wijnandsstraat en Turennestraat.

  Hoogbrugstraat

  Tischbeinstraat

  Lage Barakken

  Theodoor Schaepkensstraat

  -noordzijde tussen Turennestraat en Parallelweg

  Louis Loyensstraat

  -noordzijde, even huisnummers

  Turennestraat

  -noord-/oostzijde tussen Sterreplein en Th. Schaepkensstraat.

  -zuid-/oostzijde tussen Th. Schaepkensstraat en St Maartenslaan.

  –noord-/westzijde tussen Sterreplein en Antoon Lipkensstraat.

  Lyonnetstraat

  -zuid-/westzijde en noord-/oostzijde

  Van den Berghstraat

  Mattias Wijnandsstraat

  -zuid-/oostzijde tussen Wilhelminasingel en Lyonnetstraat. -noord-/oostzijde tussen Lyonnetstraat en Sterreplein. -westzijde/

  Wilhelminasingel

  -behalve de meest zuidelijk gelegen plaats op de westelijke ventweg (oostzijde) tegenover huisnummer 110. Deze is gereserveerd voor het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met onderbord “autodate”.

  Membredestraat

  Wycker Grachtstraat

   

   

  2b. Centrum-Oost (vergunninghouders bedrijven)

  Akerstraat- noord (tussen Spoorweglaan en Alexander Battalaan)

  Sint Maartenspoort

  Franciscus Romanusweg (tussen Sint Maartenslaan en Wilhelminasingel)

  Spoorweglaan (tussen Akerstraat en Bourgognestraat)

  Hoogbrugstraat (zuidzijde)

  Wilhelminasingel, de volgende weggedeelten:

  -westzijde tussen Franciscus Romanusweg en St Maartenslaan.

  –westelijke ventweg, zijde woningen tussen Sint Maartenslaan en Stationsstraat.

  –westelijke ventweg, straatzijde tussen Bourgognestraat en Hoogbrugplein.

  –oostelijke ventweg, straatzijde tussen Bourgognestraat en Hoogbrugplein.

  –oostelijke ventweg, zijde woningen tussen Sint Maartenslaan en Stationsstraat.

  Oeverwal

   

   

  IV. aan te wijzen de binnen genoemde sectoren Sint Maartenslaan, Heugemerveld, Wyckerpoort, Mariaberg, Villapark-Sint Pieter-Jekerdal, Brusselsepoort, Randwyck-zuid, Scharn, Biesland en Wittevrouwenveld gelegen weggedeelten waarvan de combi-parkeerplaatsen bestemd zijn voor vergunninghouders bewoners en bedrijven.

  - De aanwijzing als combi-parkeerplaats geldt tijdens de uren dat betaald parkeren van kracht is.

  -maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur

  -koopzondagen van 12.00 tot 18.00 uur

  -donderdag en overige koopavonden tot 21.00 uur

   

  3. Sint Maartenspoort-Noord

  Albertiplein

  Gebroeders Hermansstraat

  Schildersplein

  Antonius Bieleveltstraat

  Hertellplein

  Valentijn Clotsstraat

  Franciscus Romanusweg (gedeelte vanaf Sint Antoniuslaan tot 10 meter na het tankstation)

  Karel de Vogelstraat

   

   

  4. Heugemerveld

  Aalm. Roumenplein

  Hubert Parisstraat

  Mgr. Poelsplein

  Aalm. Roumenstraat

  Jonkheer Ruysstraat

  Mgr. Poelsstraat

  Aalm.Verheggenplein

  Kardinaal van Rossumplein (behalve de plaatsen gelegen tussen de aansluiting met de Baron van Hövellstraat en nr 56 en La Belletsa)

  Mgr. Schrijnenstraat

  Aalm.Verheggenstraat

  Kardinaal van Rossumstraat

  Paus Johannes 23 straat

  Alfons Ariënsstraat (alle parkeerplaatsen combi, behalve de parkeerplaats tegenover huisnummer 104 t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met onderbord “autodate”)

  Kolpingstraat

  Paus Leo XIII Plein

  Baron van Hövellstraat

  Leo Moonenstraat

  Paus Leo XIII Straat

  Bloemenweg (alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/w gelegen parkeerplaats voor de splitsing met de Duitsepoort t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met onderbord “autodate”)

  Minister Aalbersestraat

  Peerboltestraat

  Heugemerweg (ten zuiden van Sphinxlunet)

  Minister Talmastraat

  Renier Nafzgerstraat

   

  5. Wyckerpoort

  Generaal Simpsonstraat (tussen Meerssenerweg en Old Hickoryplein)

  Prinsesselaan

  Prof. Pasmansstraat

  Heerderweg, behalve de plaatsen gelegen op het plein voor de bouwmarkt (praxis)

  Prof. van Benedenstraat

  Prof. Pieter Willemsstraat

  Heerderdwarsstraat

  Prof. Cobbenhagenstraat

  Prof. Roerschstraat

  Koepelstraat

  Prof. Crahaystraat

  Prof. Scholsstraat

  Koningsplein (westzijde A2)

  Prof. Dumoulinstraat

  Prof. Thomassenstraat

  Meerssenerweg (Scharnerweg tot en met huisnr 362 westzijde en nr 145 ABC oostzijde / Generaal Simpsonstraat), exclusief MOSA parkeerterrein en de parkeerplaatsen ter hoogte van de winkels voor huisnummer 287B.

  Prof. Henketplein

  Scharnerweg (tussen spoor en A2)

  Nassaulaan (westzijde A2)

  Prof. Kernstraat

  Sint Gerardusweg

  Noormannensingel

  Prof. Martensstraat

  Thorbeckeplantsoen

  Old Hickoryplein

  Prof. Moserstraat

  Waldeck Pyrmontstraat

  Oranjeplein (westzijde A2)

  Prof. Mullerstraat

   

  Prinsenlaan

  Prof. Nypelsstraat

   

   

   

   

  6. Mariaberg

  Aert van Trichtweg

  Florasingel

  Proosdijweg

  Akeleistraat

  Gebroeders Moorsweg

  Ranonkelstraat

  Ambachtsweg

  Gentiaanstraat

  Resedastraat

  Andoornstraat

  Gerard van Wermweg

  Ringovenweg

  Andre Severinweg

  Gildenweg

  Rozenstraat

  Anemonenstraat

  Hertogsingel (westzijde)

  Seringenstraat

  Anjelierenstraat

  Heimoweg

  Sint Annadal (oostzijde tussen St. Annalaan en Brouwersweg)

  Asterstraat

  Hyacintenstraat

  Sint Annalaan (zuidzijde tussen Kon. Emmaplein en rotonde St Annadal)

  Begoniastraat

  Koningin Emmaplein (z/w zijde tussen Hertogsingel/St Annalaan)

  Tongerseplein (n/w zijde tussen Tongerseweg en Hertogsingel)

  Brandenburgerplein

  L. van Middelhovenweg

  Tongerseweg (noordzijde tussen Tongerseplein en Javastraat)

  Brandenburgerweg

  Marjoleinstraat

  Tulpenstraat

  Brouwersweg (tussen Volksbondweg en Florasingel)

  Meester Ulrichweg

  Willem Vliegenstraat

  Chrysantenstraat

  M.G.Borgesiusplantsoen

  Volksplein

  Elisabeth Strouvenlaan

  Orchideeënstraat

  Volksbondweg

  Fatimaplein

  Pastoor Wijnenweg

  Weryweg

   

   

  7. Villapark –Sint –Pieter-Jekerdal

  Aylvalaan

  Luikerweg (tot aan Mosasaurusweg)

  Sebastianenweg

  Bergweg

  Mergelweg (tussen de aansluiting met Laan van Brunswijk en Luikerweg, behalve de parkeerplaatsen voor Palestra, ter hoogte van huisnummer 40B.)

  Sint Amandusstraat

  Blekerij

  Mosasaurusweg

  Sint Hubertuslaan (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

  Burg. Ceulenstraat

  Notgerusweg

  Sint Lambertuslaan (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

  Gardeniersstraat

  Observantenweg

  Sint Monulphusweg

  Glacisweg, behalve de gestoken plaatsen voor de winkels (nr 30) en 3 plaatsen voor supermarkt (nr 21 t/m 25)

  Papenweg

  Sint Maternusstraat, behalve de strook naast bakkerij/slager op nr 2b

  Graaf van Waldeckstraat

  Parkweg

  Sint Pieterskade (ten zuiden van Prins Bisschopsingel)

  Henri Govaertsweg

  Pastoor Kribsweg

  Sint Pietersluisweg

  Hoge Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Burg. Ceulenstraat)

  Pater Lemmensstraat (alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats bij de splitsing met de St Hubertuslaan t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 van het RVV 1990 met onderbord “autodate”)

  Sint Rochusweg

  Jekerschans

  Perroenweg

  Sint Willibrordusstraat

  Jekerweg

  Plateauweg

  Tuindersstraat

  Kalfstraat

  Plenkershoven

  Viertorenstraat

  Laan van Brunswijk.

  Hier geldt betaald parkeren van maandag t/m vrijdag van 08:00- 17:00 uur, zaterdag en koopzondagen van 12:00-17:00 uur en op donderdagen en overige koopavonden tot 21:00 uur.

  Prins Bisschopsingel (zuidelijke vent weg tussen St Hubertuslaan en Maas)

  Wijngaardstraat

  Lage Kanaaldijk (vanaf St. Lambertuslaan tot Urselinenweg)

  Recollectenweg (tussen Observantenweg en Plateauweg)

  Wilgenlaan

   

  8. Brusselsepoort

  Acht Zaligheden

  Eenhoornsingel

  Orleansstraat

  Aesculaapstraat

  Erfprinsbastion

  Pastoor Delruellestraat

  Antoon van Elenstraat

  Factorijstraat

  Pastoor Habetsstraat

  Artsenijstraat

  Fagotstraat (zuidzijde)

  Porselijnstraat (oostzijde)

  August Flamentstraat

  Fons Olterdissenstraat

  Ravelijnstraat

  Bastionstraat

  Franquinetstraat

  Sint Annadal (n/o zijde)

  Becanusstraat

  Federikbastion

  Sint Annalaan (noordzijde)

  Beeldsnijdersdreef (oostzijde)

  Furniusstraat

  Sint Lucassingel

  Bilserbaan

  Halvemaanstraat

  Sint Odastraat

  Brusselseweg (gedeelte tot Fagotstraat)

  Holsteinbastion

  Statensingel (westzijde) , meest n/w gelegen plaats t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord “ Autodate

  Christiaan Sterckstraat

  Joseph Hollmanstraat

  Vaubanstraat

  Clavareaustraat

  Laag Frankrijk (ten westen van Statensingel)

  Via Regia (tussen sint Annadal en rotonde Porseleinstraat/Nobellaan)

  Condestraat

  Laurent Polisstraat

  Via Regia, meest n/o gelegen plaats tussen Dokter van Kleefstraat en Vic Reindersstraat welke gereserveerd is voor het exclusief gebruik van Autodate, aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord “autodate”

  Dokter Bakstraat

  Mariabastion

  Vic. Reindersstraat

  Dauphinstraat

  M. van Coehoornstraat

  Victor de Stuersstraat

  Dokter van Kleefstraat

  Nobellaan (oostzijde)

  Weustenraadstraat (straatgedeelte)

  Edmond Jasparstraat

  Orleansplein

   

   

  9. Randwyck-Zuid

  Gandhiplein (gedeelte tussen de nrs. 1-11 en 16-18)

  Bolivardomein

   

  10. Scharn

  Adelbert van Scharnlaan (westzijde tot aan rotonde Sibemaweg)

  Mockstraat

  Regentesselaan

  Attilaweg

  Nassaulaan (oostzijde A2)

  Scharnerweg (tussen A2 en rotonde Sibemaweg)

  Heerder Groenweg

  Oranjeplein (oostzijde A2)

  Secretaris Wijnandsstraat

  Hunnenweg

  Prins Mauritslaan (tussen A2 en Sibemaweg)

  Sibemaweg (noordgedeelte tot aan rotonde met A.v.Scharnlaan) Alle parkeerplaatsen combi, behalve de meest n/o gelegen parkeerplaats nabij de rotonde t.b.v. het exclusief gebruik van Autodate en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord “autodate”

   

   

  11. Biesland

  Anjoulaan

  Cannerweg (t/m huisnr 302)

  Porthoslaan

  Aramislaan

  Castelmorelaan

  Sint Gerlachusweg

  Arcadiastraat

  Champs Elyseesweg

  Sint Theresiaplein

  D’Artagnanlaan

  Gardelaan

  Tongerseweg (zuid gedeelte vanaf Tongerseplein tot aan Aramislaan)

  Athoslaan

  Gascognelaan

  Trianonstraat

  Bieslanderweg (tussen Tongerseweg en Cannerweg)

  Navarralaan

  Trocaderostraat

   

  12. Wittevrouwenveld

  Eburonenweg

  Franklinstraat

  Marconistraat

  Edisonstraat

  Hennequinstraat (voor huisnummers 39 – 41A/B)

  President Rooseveltlaan (oostzijde A2 tussen Voltastraat en Frankenstraat)

  Frankenstraat, huisnummers: even 118 t/m 200 – oneven 139 t/m 207 AB), behalve de plaatsen gelegen voor even huisnummers 118C t/m 138 en oneven huisnummers 139B t/m 153B.

  Koningsplein (oostzijde A2)

  Voltastraat

  -beide zijden van de straat voor de huisnummers 42 t/m 50.

  -de twee plaatsen t.h.v. huisnrs 32-34 t.b.v. het exclusief gebruik van huisarts en aangeduid met bord E9 RVV 1990 met onderbord arts.

   

  13. Bosscherpoort

  Bosscherweg (vanaf huisnummer 185 t/m 235)

  Goltziusstraat

  Pierre Kerstenstraat

  Frederic Stroekenstraat

  Henri du Montstraat

  Van Eyckstraat

  Gebroeders van Limburgstraat

  Lodewijk de Bisschopstraat

  Voedingskanaalweg

   

Maastricht, 13 april 2018

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Teammanager Beleid en Juridische Zaken,

Mr. M.W.G. Cornips