Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Uitvoeringsregeling overwerkvergoeding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling overwerkvergoeding
CiteertitelUitvoeringsregeling overwerkvergoeding
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, artikel 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-197012-04-2013Onbekend

13-02-1970

Geen bron

Geen
01-04-197001-04-1970Onbekend

13-02-1970

Geen bron

Geen
01-04-197001-04-1970Onbekend

13-02-1970

Geen bron

Geen
01-04-197012-04-2013Onbekend

13-02-1970

Geen bron

Geen
01-04-197012-04-2013Onbekend

13-02-1970

Geen bron

Geen
01-04-197012-04-2013Onbekend

13-02-1970

Geen bron

Geen
01-04-197001-04-1970nieuwe regeling

13-02-1970

Geen bron

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling overwerkvergoeding

 

 

Uitvoeringsregeling overwerkvergoeding

Uitvoeringregeling overwerkvergoeding

  • -

    Artikel 1

  • -

    Artikel 2

  • -

    Artikel 3

Om voor overwerkvergoeding als bedoeld in artikel 3:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Maastricht, in aanmerking te komen moet de ambtenaar voor de aanvang van het overwerk een uitdrukkelijke opdracht tot het verrichten daarvan hebben ontvangen van zijn hoofd van dienst of namens deze van zijn directe chef.

Geen vergoeding voor overwerk wordt genoten door ambtenaren waarvoor salarisschaal 11 of hoger geldt.

Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 1 april 1970.