Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenwaard

Aanwijzingsbesluit Parkeren grote voertuigen 2016 gemeente Molenwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Parkeren grote voertuigen 2016 gemeente Molenwaard
CiteertitelAanwijzingsbesluit Parkeren grote voertuigen 2016 gemeente Molenwaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV 2016 gemeente Molenwaard

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2016Nieuwe regeling

01-03-2016

Het Kontakt, 17 maart 2016

514943

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Parkeren grote voertuigen 2016 gemeente Molenwaard

Het college van Molenwaard;

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:8, lid 1 en 2, van de Algemene Plaatselijke Verordening Molenwaard 2015;

overwegende dat

 

-het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter op wegen binnen de gemeente Molenwaard te parkeren, met uitzondering op door het college aangewezen plaatsen;

-het college plaatsen kan aanwijzen voor het parkeren van campers en bussen ten behoeve van recreatieve doeleinden;

-de gemeenteraad op 15 december 2015 zich heeft uitgesproken dat het huidige beleid inzake ‘vrachtwagen-parkeren’ in Molenwaard gecontinueerd dient te worden;

 

BESLUIT:

 

1.op grond van artikel 5:8, lid 1, APV de volgende locaties aan te wijzen alwaar het is toegestaan grote voertuigen (vrachtwagens) te parkeren:

 

Polderweg-Oost te Molenaarsgraaf (voor vergunninghouders);

Planetenlaan (vrachtwagenparkeerterrein) te Nieuw-Lekkerland;

2. op grond van artikel 5:8, lid 2, APV de volgende locatie aan te wijzen alwaar het is toegestaan grote voertuigen (campers en bussen) te parkeren:

Vletstraat (parkeerterrein) te Nieuw-Lekkerland.

3. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

vastgesteld door het college van Molenwaard op 1 maart 2016

 

de secretaris, de burgemeester,

 

N. van Ameijde-Poortman MBA D.R. van der Borg