Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Aanwijzingsbesluit “Slapen op of aan de weg gemeente Montferland 2018”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit “Slapen op of aan de weg gemeente Montferland 2018”
CiteertitelAanwijzingsbesluit “slapen op of aan de weg gemeente Montferland 2018”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Montferland/CVDR244729/CVDR244729_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2018Nieuwe regeling

06-02-2018

gmb-2018-31738

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit “Slapen op of aan de weg gemeente Montferland 2018”

Overwegingen:

 

Er is behoefte aan aangewezen plaatsen waar overnachten op of aan de weg is toegestaan in een vrachtwagen en waar sanitaire voorzieningen aanwezig zijn.

 

Het aanwijzen van plaatsen draagt bij aan de bescherming van de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en het milieu.

 

Juridisch kader:

 

Gelet op artikel 2:23a van de Algemene Plaatselijke Verordening Montferland 2016 (hierna: APV) is het verboden de weg als slaapplaats te gebruiken of op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent of ander onderkomen als slaapplaats te gebruiken.

 

Gelet op artikel 2:23a, lid 3 APV kunnen wij plaatsen aanwijzen waarop dit niet van toepassing is.

 

Gelet op artikel 5:8 van de APV is het toegestaan om grote voertuigen te parkeren op de in onderstaand besluit aan te wijzen plaatsen.

Besluit:

We hebben besloten de volgende plaatsen aan te wijzen waar het is toegestaan om op of aan de weg een voertuig, als slaapplaats te gebruiken, daarin te overnachten of daartoe gelegenheid te bieden.

  • 1.

    Het deel van de Logistiekstraat te ’s-Heerenberg, voorzover het betreft de parkeerstrook aan de zuidzijde van de Logistiekstraat tussen de Brede Steeg en Logistiekstraat. Zoals aangeduid op bijbehorende tekening.

  • 2.

    Het deel van de parallelweg langs de Arnhemseweg te Beek, zoals aangeduid op bijbehorende tekening.

  • 3.

    Te bepalen dat dit besluit 1 dag na bekendmaking in werking treedt.

 

Didam,6 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland

De secretaris

T.M.J.M.Evers

De burgemeester

mr. P. deBaat MPM