Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Besluit van de burgemeester van Montferland tot de verlening van de Volmacht tot de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van Montferland tot de verlening van de Volmacht tot de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
CiteertitelVolmacht tot de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 171, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

18-12-2019

gmb-2019-320387

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van Montferland tot de verlening van de Volmacht tot de ondertekening van arbeidsovereenkomsten inzake de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De burgemeester van Montferland,

 

gelet op artikel 160, eerste lid, onderdeel e, juncto artikel 171, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht.

Artikel I

Verleent in het kader van de implementatie van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren, die op 1 januari 2020 inwerking treedt, volmacht tot ondertekening van de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers die op genoemde datum in dienst zijn:

  • a.

    aan de secretaris-directeur (en waarnemer), ter zake van de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers die onder het werkgeverschap van het college van burgemeester en wethouders werkzaam zijn.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 na bekendmaking in het digitaal Gemeenteblad.

 

18 december 2019.

De burgemeester van de gemeente Montferland,

mr. P. deBaat MPM