Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Intrekking verordening Forensenbelasting Naarden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingIntrekking verordening Forensenbelasting Naarden 2015
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 223 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Intrekking regeling

28-09-2015

Gemeenteblad Naarden, 14 december 2015, nr. 120509

FRV15.16

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekking verordening Forensenbelasting Naarden 2015

De raad van de gemeente Naarden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer FRV15.16;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

Enig-artikel

in te trekken de volgende verordening:

‘Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2015’.

De ‘Verordening forensenbelasting 2015’, vastgesteld door de raad van de gemeente Naarden op 10 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van de gemeente Naarden, gehouden op 28 september 2015.

de voorzitter
de griffier