Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Delegatie coördinatiebesluit voor wijzigings- en uitwerkingsplan en uitgebreide afwijkingsprocedure

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatie coördinatiebesluit voor wijzigings- en uitwerkingsplan en uitgebreide afwijkingsprocedure
CiteertitelDelegatie coördinatiebesluit voor wijzigings- en uitwerkingsplan en uitgebreide afwijkingsprocedure
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlage161103 R D2 getekend raadsbesluit Delegatie coordinatiebesluit.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2016nieuwe regeling

03-11-2016

GVOP

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie coördinatiebesluit voor wijzigings- en uitwerkingsplan en uitgebreide afwijkingsprocedure

Delegatie coördinatiebesluit voor wijzigings- en uitwerkingsplan en uitgebreide afwijkingsprocedure

 

Het coördinatiebesluit (artikel 3.30Wro) te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, voor zover het betreft een wijzigings- of uitwerkingsplan of een uitgebreide afwijkingsprocedure (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo) in combinatie met andere besluiten waar het college bevoegd gezag is.