Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van de Heffingsambtenaar van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen houdende regels omtrent hergebruik van overheidsinformatie inzake WOZ en heffing van gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de Heffingsambtenaar van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen houdende regels omtrent hergebruik van overheidsinformatie inzake WOZ en heffing van gemeentelijke belastingen
CiteertitelBesluiten op verzoeken in het kader van de wet openbaarheid van bestuur en de wet hergebruik van overheidsinformatie inzake WOZ en heffing van gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2019nieuwe regeling

16-01-2019

gmb-2019-21749

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Heffingsambtenaar van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen houdende regels omtrent hergebruik van overheidsinformatie inzake WOZ en heffing van gemeentelijke belastingen

BESLUITEN OP VERZOEKEN IN HET KADER VAN DE WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR EN DE WET HERGEBRUIK VAN OVERHEIDSINFORMATIE INZAKE WOZ EN HEFFING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Hierbij draag ik, B. Nagtzaam, door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen aangewezen als Heffingsambtenaar, mijn bevoegdheid om te besluiten op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie met betrekking tot de WOZ en de heffing van gemeentelijke belastingen over aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

Noordwijk, d.d. 16 januari 2019

B. Nagtzaam

Adviseur Belastingen A, Team Belastingen en WOZ