Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent archiefbescheiden (Besluit Vervanging archiefbescheiden gemeente Noordwijk 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent archiefbescheiden (Besluit Vervanging archiefbescheiden gemeente Noordwijk 2020)
CiteertitelBesluit Vervanging archiefbescheiden gemeente Noordwijk 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2020nieuwe regeling

26-05-2020

gmb-2020-144271

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent archiefbescheiden (Besluit Vervanging archiefbescheiden gemeente Noordwijk 2020)

Gelet op het Handboek Vervanging Noordwijk versie 1.0 d.d. 30 maart 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

Besluit tot het vaststellen van het Besluit Vervanging archiefbescheiden gemeente Noordwijk 2020;

Artikel 1  

Inkomende, uitgaande en interne papieren archiefbescheiden worden routinematig vervangen door digitale reproducties, waarna de papieren archiefbescheiden worden vernietigd.

Artikel 2  

De in artikel 1 genoemde routinematige vervanging wordt uitgevoerd op de manier zoals omschreven in het Handboek Vervanging Noordwijk.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit Vervanging archiefbescheiden gemeente Noordwijk 2020”.

 

 

Aldus vastgesteld in de college vergadering van 26 mei 2020,

de secretaris,

C. Hof

de burgemeester,

W.J.A. Verkleij