Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Richtlijnen verkiezingsactiviteiten in de openbare ruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen verkiezingsactiviteiten in de openbare ruimte
CiteertitelRichtlijnen verkiezingsactiviteiten in de openbare ruimte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpRichtlijnen verkiezingsactiviteiten in de openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet van toepassing

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2019Nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-254578

Corsanummer 2018.26197

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen verkiezingsactiviteiten in de openbare ruimte

Gemeente Nuenen c.a., 8 januari 2019.

 • 1.

  Verkiezingsborden binnen de bebouwde kom

Bij verkiezingen worden 6 weken voor de verkiezingen op de volgende locaties verkiezingsborden geplaatst.

 • -

  Akkerstraat, Gerwen;

 • -

  Berg – Broekdijk;

 • -

  Boordseweg;

 • -

  Park (omgeving klooster);

 • -

  Europalaan- Geldropsedijk;

 • -

  Opwettenseweg – Velakker;

 • -

  Hoge Brake – Meierijlaan (nabij parkeerplaats de Hongerman);

 • -

  Eeneind – Geldropsedijk;

 • -

  Smits van Oyenlaan – Klamperlaan;

 • -

  Laan van Nuenhem – Smits van Oyenlaan;

 • -

  Hoekstraat, Nederwetten t.h.v. “de Kruik”;

 • -

  Beekstraat t.h.v. Oudenstein;

 • -

  Europalaan – De Pinckart;

 • -

  Geldropsedijk – Arnold Pootlaan;

 • -

  Europalaan – Refeling.

 

Affiches mogen na plaatsing van de verkiezingsborden daarop worden aangebracht.

Bij het aanbrengen van affiches mogen geen hechtnieten en spijkertjes worden gebruikt, maar uitsluitend plakmiddelen die het verwijderen van de affiches na afloop van de verkiezingen gemakkelijk maken.

Er mogen geen affiches op de achterzijde van de verkiezingsborden worden geplakt.

Er mogen uitsluitend affiches op het bord worden geplakt en deze moeten binnen het oorspronkelijk formaat van het verkiezingsbord worden gehouden.

De affiches mogen maximaal 84 cm x 60 cm (A1) zijn.

 

 • 2.

  Borden buiten de bebouwde kom 

Het plaatsen van borden in het buitengebied is tijdelijk zonder vergunning toegestaan, tijdens de verkiezingen, maximaal 6 weken voor de verkiezingen en maximaal 2 weken erna, mits het daarbij niet gaat om bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is vereist.

Vergunningplichtige bouwwerken in de zin van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) mogen niet zonder omgevingsvergunning worden geplaatst. Als er sprake is van een bouwwerk, dan is er een omgevingsvergunning voor de activiteit Bouw vereist.

 

 • 3.

  Verkiezingsborden op privéterreinen 

Het plaatsen van borden door particulieren op hun eigen terrein wordt tot op zekere hoogte beschermd door de vrijheid van meningsuiting, zoals bijvoorbeeld de Grondwet.      

Gedurende de verkiezingstijd mogen verkiezingsborden op eigen terrein worden geplaatst. Uiteraard mogen dergelijke borden geen gevaar of hinder voor de omwonenden en/of het verkeer veroorzaken.

 

 • 4.

  Informatiestand 

In verband met de verkiezingen mag standplaats worden ingenomen met een informatiestand gedurende één dag in de week vóór de verkiezingen, met uitzondering van de zondag.

Hiervan moet ten minste 14 dagen tevoren kennis worden gegeven bij mevrouw A. van Gerwen van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving (a.vangerwen@nuenen.nl , telefoonnummer 040-2631663).

Standplaats mag dan worden ingenomen op de volgende locaties:

 • -

  Kerkplein, Gerwen;

 • -

  nabij gemeenschapshuis Enode;

 • -

  nabij Lambertuskerk, Nederwetten;

 • -

  nabij basisschool “de Wentelwiek”;

 • -

  Andriesplein;

 • -

  voorterrein Parkhof;

 • -

  Vincent van Goghplein;

 • -

  nabij Winkelcentrum Kernkwartier.

 

 • 5.

  Informatiestand nabij weekmarkt 

Het is de politieke partijen toegestaan gebruik te laten maken van een standplaats met een informatiestand nabij de markt, maar niet op de weekmarkt zelf, omdat dit op grond van artikel 10 van de Marktverordening niet is toegestaan.

Een informatiestand nabij de markt is alleen op de laatste marktdag voor de verkiezingen toegestaan.

Hiervan moet ten minste 14 dagen tevoren kennis worden gegeven aan de marktmeester.

De locatie van de standplaats wordt in overleg met de marktmeester bepaald.

De marktmeester is bereikbaar via 040-2631 631.

 

Verder is het toegestaan tijdens het innemen van een standplaats om te flyeren, onder de voorwaarde dat eventuele weggeworpen flyers door het publiek na afloop moeten worden verwijderd.

 

 • 6.

  Geluidswagen 

Iedere politieke partij mag éénmaal gebruik maken van het rondrijden met een geluidswagen op een van de twee zaterdagen voorafgaand aan de verkiezingsdatum.

Dit is uitsluitend toegestaan op een tijdstip tussen 10:00 uur tot 19:00 uur.

Hiervan moet ten minste 14 dagen tevoren kennis worden gegeven bij mevrouw A. van Gerwen van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving (a.vangerwen@nuenen.nl , telefoonnummer 040-2631663).

 

 • 7.

  Verkiezingskaravaan 

Het rondtrekken met een verkiezingskaravaan is voorafgaand aan de verkiezingen éénmaal toegestaan.

Dit is niet toegestaan op de zondag.

    

Na 19.00 uur mag hierbij geen gebruik meer worden gemaakt van een geluidsinstallatie en/of van levende muziek.

Hiervan moet ten minste 14 dagen tevoren kennis worden gegeven bij mevrouw A. van Gerwen van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving (a.vangerwen@nuenen.nl , telefoonnummer 040-2631663).

 

 • 8.

  Bijeenkomsten 

In gemeentelijke gebouwen worden geen partijbijeenkomsten toegestaan, wel activiteiten van alle gezamenlijke partijen. Bijeenkomsten in de openlucht, op een plaats waar dit uit een oogpunt van verkeersveiligheid geen bezwaren ontmoet, waaronder ook het gebruik van de kiosk in het Park, de kiosk op de Heuvel en het terrein voor “de Kruik” in Nederwetten worden toegestaan.

Hiervan moet ten minste 14 dagen tevoren kennis worden gegeven bij mevrouw A. van Gerwen van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving (a.vangerwen@nuenen.nl , telefoonnummer 040-2631663).

 

 • 9.

  Propaganda 

Binnen een straal van 50 meter van de diverse stembureaus is het niet toegestaan dat door deelnemende politieke partijen op welke wijze dan ook propagandamateriaal wordt aangebracht.

Deze maatregel geldt niet voor de gemeentelijke verkiezingsborden die binnen een straal van 50 meter van de diverse stembureaus zijn geplaatst.

 

 • 10.

  Spandoeken 

Het ophangen van spandoeken boven of aan de weg is niet toegestaan.

 

 • 11.

  Affiches 

Op, aan of in gemeentelijke gebouwen mogen geen verkiezingsaffiches worden opgehangen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college op 8 januari 2019,

De secretaris, J. van Vlerken

De burgemeester, M.J. Houben