Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beeldkwaliteitnota kernwinkelgebied Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldkwaliteitnota kernwinkelgebied Nunspeet
CiteertitelBeeldkwaliteitnota kernwinkelgebied Nunspeet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2008nieuwe regeling

29-05-2008

Nunspeet huis aan huis 10-6-2010

gemeenteraad 29-5-2008, nr. 212

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldkwaliteitnota kernwinkelgebied Nunspeet

BeeldkwaliteitnotaKernwinkelgebied Nunspeetapril 2008

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk