Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie personen, artikel 96
 2. Wet bemeentelijke basisadministratie personen, artikel 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-200806-01-2014Nieuwe regeling

28-02-2008

Nunspeet huis aan huis, 04-3-2008

Raad 28-2-2008, nr. 190

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad van de gemeente Nunspeet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2008;

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

 

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Nieuw Artikel

 • 1

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen

  van de gemeente.

   

 • 2

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet GBA.

   

Artikel 2  

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet GBA.

   

 • 2

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3  

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 26 september 2002 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4  

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5  

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Nunspeet (Verordening GBA).

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 februari 2008.

De griffier, De voorzitter