Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Afwegingskader handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfwegingskader handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2012
Citeertitelafwegingskader handhaving kinderopvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerphandhaving kinderopvang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
  2. Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2012nieuwe regeling

18-06-2012

Nunspeet huis aan huis, 03-07-2012

A.0008136

Tekst van de regeling

Intitulé

Afwegingskader handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2012

 

 

Artikel 1  

Klik op onderstaande link voor de nota

http://www.nunspeet.nl/bestuur-en-organisatie/documenten-bestuur-en-organisatie_42257/item/beleidsstukken_21863.html?previewcode=786f7d06419557c06a62260a73d67bf2&preview=1&stukid=21863