Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Feestdagenregeling Winkeltijdenverordening 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFeestdagenregeling Winkeltijdenverordening 1997
CiteertitelFeestdagenregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpFeestdagenregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenverordening gemeente Nunspeet 1997, artikel 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2012nieuwe regeling

14-11-2012

Nunspeet huis aan huis

A.0008855

Tekst van de regeling

Intitulé

Feestdagenregeling Winkeltijdenverordening 1997

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld de volgende feestdagenregeling:

 

Op grond van artikel 5 van de Winkeltijdenverordening gemeente Nunspeet 1997 de feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag aanwijzen, voor zover deze niet op een zondag vallen, waarvoor de verboden van artikel 2, lid 1, onder b van de Winkeltijdenwet, niet gelden.