Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Richtlijnen voor de afgifte van parkeervergunningen Oisterwijk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen voor de afgifte van parkeervergunningen Oisterwijk 2018
CiteertitelRichtlijnen parkeervergunningen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2017Onbekend

10-10-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen voor de afgifte van parkeervergunningen

 

 

Richtlijnen voor de afgifte van parkeervergunningen

Gelezen de 'Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren 1998' Artikel 4 lid 1, kan het college regels geven voor het aanvragen en verlenen van vergunningen. Deze nadere regels zijn hieronder opgenomen. Hiermee vervallen de in de notitie 'Parkeerbeleid Oisterwijk Centrum', vastgesteld door de raad van Oisterwijk op 20 juni 2002, opgenomen richtlijnen.

Algemeen

 • a.

  Voor de afgifte van parkeervergunningen gelden de volgende criteria.

 • b.

  Voor een parkeervergunning komen bewoners en bedrijven in aanmerking die wonen/gevestigd zijn in het gebied zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, aangevuld met parkeerplaatsen gelegen in het gedeelte van de Hoogstraat tot aan de Poststeeg, hierna te noemen 'het gebied';

 • c.

  Per adres worden maximaal twee parkeervergunningen verstrekt;

 • d.

  Parkeervergunningen lopen van 1 maart van een jaar tot 1 maart van het daarop volgende jaar. Daarna worden de vergunningen automatisch voor een jaar verlengd. Tussendoor aangevraagde vergunningen zijn geldig vanaf de datum van afgifte tot 1 maart opvolgend en daarvoor wordt het volledige tarief berekend, tenzij er een wijziging plaats vindt in de situatie van de aanvrager;

 • e.

  Voor niet meer dan 80% van de beschikbare betaalde parkeerplaatsen worden parkeervergunningen afgegeven;

 • f.

  Wanneer de 80% van de vergunningen zijn uitgegeven worden de daarop volgende aanvragen op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst;

 • g.

  Aanvragen blijven één jaar op een wachtlijst staan waarna opnieuw een aanvraag gedaan moet worden,

 • h.

  Het verlengen van bestaande vergunningen gaan voor aanvragen op een wachtlijst.

Bewoners

Aan bewoners kunnen parkeervergunningen worden verstrekt indien aan de volgende criteria wordt voldaan.

 • a.

  parkeervergunningen worden afgegeven op kenteken;

 • b.

  bewoners met twee auto's kunnen één vergunning (fysiek één exemplaar) krijgen op twee kentekens.

De aanvraag voor een eerste vergunning wordt altijd gehonoreerd, mits men niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

Overige aanvragen worden bij de start van de vergunningafgifte in onderstaande volgorde beoordeeld en afgegeven:

 • 1.

  Een bewoner die een vergunning aanvraagt voor de eerste auto en beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

 • 2.

  Een bewoner die een vergunning aanvraagt voor een tweede auto en niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein of een bewoner die een vergunning aanvraagt voor een tweede auto en wel beschikt over parkeerplaats op eigen terrein.

Bedrijven

 • a.

  Bedrijven dienen aan te tonen dat het voor de dagelijkse bedrijfsvoering noodzakelijk is dat de auto in de nabijheid van het bedrijf geparkeerd wordt en er gedurende openingstijden regelmatig gebruik gemaakt wordt van de auto;

 • b.

  geen vergunning wordt verstrekt indien het voertuig met name gebruikt wordt voor woon- werkverkeer;

 • c.

  parkeervergunningen worden afgegeven op kenteken en/of bedrijfsnaam;

 • d.

  bedrijven met twee auto's kunnen één vergunning (fysiek één exemplaar) krijgen op twee kentekens.

Overige informatie

 • a.

  Parkeervergunningen zijn geldig van maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

 • b.

  Een parkeervergunning dient digitaal te worden aangevraagd.

 • c.

  Op een aanvraag wordt binnen een termijn van 2 maanden beslist, deze termijn kan voor een periode van 2 maanden worden verlengd.

 • d.

  Het conform de vigerende verordening parkeerbelastingen en de daarbij behorende tarieventabel verschuldigde tarief voor een parkeervergunning geldt per afgifte.

 • e.

  De gehanteerde tarieven worden ieder jaar vastgesteld bij de Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen.

 • f.

  Vergunningen dienen goed zichtbaar achter de voorruit van het voertuig aangebracht te worden.

 • g.

  Wijzigingen in de gegevens die voor de parkeervergunning van belang zijn (bijv. kenteken/verhuizing) dienen terstond ter kennisname van het college te worden gebracht.

 • h.

  De locatie van belanghebbendenplaatsen wordt aangewezen door het college.