Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Tarieventabel 2018 behorende bij de 'Verordening afvalstoffenheffing Oldambt 2018'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2018 behorende bij de 'Verordening afvalstoffenheffing Oldambt 2018'
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2017-08-30

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019vernieuwde regelgeving

18-12-2017

gmb-2017-225787

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2018 behorende bij de 'Verordening afvalstoffenheffing Oldambt 2018'

 

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en halfjaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 

1.1.1 De belasting bedraagt per perceel, waar huishoudelijke Tarieven

afvalstoffen worden ingezameld door middel van

minicontainers of verzamel containers met registratie,

per belastinghalfjaar € 80,25

 

1.1.2 De belasting bedraagt per perceel, waar huishoudelijke

afvalstoffen worden ingezameld door middel van

minicontainers of verzamel containers zonder registratie,

per belastinghalfjaar € 93,45

 

1.1.3 De belasting als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 wordt

vermeerderd voor het aan het begin van een kalenderhalfjaar

of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van

de belastingplicht, in bruikleen hebben van

een éxtra minicontainer van 240 liter voor inzameling huishoudelijke restafval of

een éxtra minicontainer van 240 liter voor de inzameling van Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD verpakkingen) :

per extra minicontainer € 15,00

 

1.1.4 De belasting als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 wordt

vermeerderd voor het aan het begin van een kalenderhalfjaar

of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van

de belastingplicht, in bruikleen hebben van een éxtra

GFT minicontainer van 240 liter:

per extra minicontainer € 23,00

 

Hoofdstuk 1.2 Overige tarieven afvalstoffenheffing

 

1.2.1 Onverminderd het bepaalde in 1.1.1 en 1.1.3 bedraagt de belasting per

aanbieding van een minicontainer:

van 240 liter, bestemd voor huishoudelijke restafval € 5,10

van 140 liter, bestemd voor huishoudelijke restafval € 3,00

per inworp in een verzamel container € 0,60

 

1.2.2 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag

inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen:

1.2.2.1 per aanvraag, de eerste halve m³ : € 22,50 en elke halve m³ extra € 17,50.

 

1.2.3 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag

inzamelen van groot groen afval:

1.2.3.1 per aanvraag, de eerste m³ : € 22,50 en elke m³ extra € 17,50.

 

1.2.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden bedraagt de belasting voor het

op aanvraag omwisselen van een container € 30,00 per om te wisselen container.

 

Hoofdstuk 1.3 Overige tarieven afvalbrengstation

 

1.3.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het achterlaten

van grove huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking

gestelde plaats,

1.3.1.1 per keer, een gevulde kofferbak van een personenauto € 2,50;

1.3.1.2 per keer, een gevulde aanhanger met twee wielen of een bestelauto € 5,00;

1.3.1.3 per keer, een gevulde aanhanger met vier wielen of een bestelbus € 10,00;

1.3.1.4 per keer, gebracht door een voetganger of fietser € 2,50.

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 18 december 2017.

De griffier van de gemeente Oldambt,

Pieter Norder