Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Aanwijzingsbesluit indieningstermijn categorie C-evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit indieningstermijn categorie C-evenementen
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Oldambt/411741/411741_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2018nieuw besluit

10-04-2018

gmb-2018-81299

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit indieningstermijn categorie C-evenementen

 

De burgemeester van de gemeente Oldambt,

 

Gelet op artikel 1:8, tweede en derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2016;

 

Overwegende dat in het tweede lid van artikel 1:8 APV een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan de gestelde termijn voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is;

 

Overwegende dat voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen de in artikel 1:8, tweede lid APV genoemde termijn kan worden verlengd tot ten hoogste twaalf weken;

 

B e s l u i t :

 

I.

 

Vergunningen voor grootschalige of risicovolle evenementen (‘categorie C-evenementen’) aan te wijzen als vergunningen die kunnen worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan twaalf weken voor de beoogde datum van het beoogde evenement is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

 

II.

 

Onder C-evenement worden de volgende evenementen verstaan:

 

- Airshow Oostwold

- Zomerspektakel Winschoten

- Festival Hongerige Wolf

- Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival

- Openluchtconcert Pura Vida Blauwestad

- RUN Winschoten

- Allerheiligenmarkt Winschoten (Adrillen)

- Dickens Day Beerta

 

III.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Oldambt d.d. 10 april 2018.

De burgemeester,

Pieter Smit