Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie, art. 3b
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie, art. 96
 3. Wet gemeentelijke basisadministratie, art. 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-201119-10-2011intrekking

27-09-2011

Nieuwsblad Oldenzaal, 18-10-2011

INT-11-00479
18-12-200919-10-2011nieuwe regeling

19-11-2009

Nieuwsblad Oldenzaal, 01-12-2009

INT-09-00804

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

De raad van de gemeente Oldenzaal;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009, nr. 44/2, reg.nr. INT-09-00804;

 

gelet op artikel 3b, 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Artikel 1
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2007, vastgesteld bij besluit van 8 maart 2007, nr. 80, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 18 december 2009.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA).

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 november 2009,

de griffier, de voorzitter,

J.H. Brokers F.T.J.M. Backhuijs