Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

19-11-2019

gmb-2019-309237

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

 

gelet op artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2020;

 

 

b e s l u i t :

 

 • I.

  de plaats waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2020 vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage “Plaatsen en werkingsduur van betaald parkeren”;

 •  

 • II.

  vast te stellen het volgende voorschrift:

 • Voorschrift in werking stellen van parkeerapparatuur.

  • 1.

   Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt (uitsluitend indien de parkeerapparatuur daarvoor geschikt is) door middel van:

   • a.

    Contante betaling;

   • b.

    Pin- of contactloze betaling.

  • 2.

   Ter zake van het contant betalen geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van euro muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00.

  • 3.

   Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

  • 4.

   Indien bij het betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na het inwerpen van muntstukken een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

  • 5.

   In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1, kan het inwerking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) waarmee de gemeente Oldenzaal een overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 1, letter f, van de verordening Parkeerbelastingen.

  • 6.

   De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan het bedrijf. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2020.

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2020.

Oldenzaal, 19 november 2019

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage: plaats en tijdstip van betaald parkeren

 

De parkeertijd is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeer-apparatuur.

 

De plaats waar tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2020 mag worden geparkeerd is:

 

Straatnaam

Straatdeel van tot:

Nadere aanduiding

Bentinckstraat

Tulpstraat/St. Josephstraat

Hoek Tulpstraat, zuidzijde

Bisschopstraat

Aansluitingen Kloosterstraat en Oostwal

 

Deurningerstraat

Op den Koem/Nieuwstraat

Voor nr. 39, zuidzijde

Ganzenmarkt

 

 

Gasthuisstraat

 

 

Hofmeijerstraat

 

 

Hoogelucht

 

 

In den Vijfhoek

Lage gedeelte parkeerdak winkelcentrum

 

Kloosterstraat

 

 

Kortestraat

Noordzijde

 

Langestraat

 

 

Monnikstraat

Bisschopstraat/ Vos de Wael-straat

 

Monnikstraat

Parkeerplaats Citadel

 

Nieuwstraat

 

 

Noordwal

 

 

Oostwal

 

 

Op den Koem

 

 

Pastoriestraat

St. Plechelmus-plein/Gasthuisstraat

 

Poortstraat

 

 

Prins Hendrikstraat

 

Zuidzijde

Steenstraat

Westwal/Op den Koem

Westzijde

Steenstraat

Parkeerplaats Molkenboer

 

Tulpstraat

Hyacinthstraat/Huurnestraat

Hoek Huurnestraat, westzijde

Vestingstraat

 

Voor hoofdingang in den Vijf-hoek tot Nagelstraat

Vestingstraat

Deurningerstraat/Langestraat

Westzijde

Westwal

 

 

Wilhelminastraat

Ganzenmarkt/Beatrixstraat

 

Zuidwal

 

 

 

Het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2020 mag worden geparkeerd is:

 • 1.

  maandag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur en tevens de (extra) koopavonden tot 21.00 uur;

 • 2.

  het onder 1 en 2 bepaalde geldt niet op nieuwjaarsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd, de christelijke tweede paas- en pinksterdag, de vijfde mei, Hemelvaartsdag en beide kerstdagen.