Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de intrekking van het Vaststellingsbesluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2011 en de vaststelling van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de intrekking van het Vaststellingsbesluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2011 en de vaststelling van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2014
CiteertitelVaststellingsbesluit inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De stukken behorende bij Bijlage I en Bijlage II hebben van 13 december 2013 tot en met 27 januari 2014 ter inzage gelegen. Deze stukken zijn tevens te downloaden vanaf de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (www.ozhz.nl).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanbestedingswet 2012 en de daarop gebaseerde regelgeving

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2020Nvt

13-12-2013

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2013, 210

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de intrekking van het Vaststellingsbesluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2011 en de vaststelling van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2014

VASTSTELLINGSBESLUIT INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014

  

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de intrekking van het Vaststellingsbesluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2011 en de vaststelling van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2014

 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

- Het voorstel van het dagelijks bestuur van 27 november 2013;

 

Besluit:

 

Enig artikel

 • 1.

  Het Vaststellingsbesluit Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2011 van 7 december 2010, waarvan de verbeterde expeditie op 12 maart 2012 is gepubliceerd in het Provinciaal Blad 2012, 25A, wordt met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken.

 • 2.

  De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hanteert met ingang van 1 januari 2014 bij inkoop en aanbesteding het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014 als opgenomen in de bijlage I en II.

 • 3.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad van de provincie Zuid-Holland en treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Vaststellingsbesluit inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst ZHZ 2014.

 

Bijlage I:

Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden en de deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vanaf 2014

 

Bijlage II:

Algemene inkoopvoorwaarden van de Drechtsteden vanaf 2014

 

De stukken behorende bij Bijlage I en Bijlage II liggen tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op het Regiokantoor aan de Noordendijk 250 te Dordrecht.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 13 december 2013.

 

De directeur,

mr. R. Visser

 

De voorzitter,

mr. R. A. Janssen