Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Sociaal Beleidskader Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2013 – 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingSociaal Beleidskader Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2013 – 2017
CiteertitelSociaal Beleidskader Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2013 – 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het document heeft van 8 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 ter inzage gelegen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201301-01-2020Nvt

19-09-2013

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2013, 178

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Sociaal Beleidskader Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2013 – 2017

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft op 19 september 2013 het Sociaal Beleidskader Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2013 – 2017 vastgesteld. Het Sociaal kader gaat in op 1 september 2013 en loopt in principe door tot 31 augustus 2017.