Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening inzake het toekennen van een bijdrage in de kosten van herstel en/of revisie van (toren)uurwerken en wijzerplaten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake het toekennen van een bijdrage in de kosten van herstel en/of revisie van (toren)uurwerken en wijzerplaten
CiteertitelVerordening inzake het toekennen van een bijdrage in de kosten van herstel en/of revisie van (toren)uurwerken en wijzerplaten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie bij het "Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen" is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-1978Onbekend

13-09-2001

Ommer Nieuws, 26-09-2001

Onbekend
01-12-1978nieuwe regeling

21-12-1978

Ommer Nieuws, 04-01-1979

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INZAKE HET TOEKENNEN VAN EEN BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN HERSTEL EN/OF REVISIE VAN (TOREN)UURWERKEN EN WIJZERPLATEN

 

 

Artikel 1

Burgemeester en wethouders kunnen aan besturen van in de gemeente Ommen gevestigde kerkgenootschappen e.d. een bijdrage à fonds perdu verlenen in de kosten van herstel en revisie, voor zover niet gewoon onderhoud betreffende, van aan die instellingen in eigendom en onderhoud toebehorende (toren)uurwerken en wijzerplaten.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde (toren)uurwerken en wijzerplaten moeten geacht worden openbare tijdaanwijzingen te zijn.

Artikel 3

De bijdrage à fonds perdu bedraagt 25% van de met het herstel c.q. de revisie gemoeide werkelijke kosten tot een maximum van € 1.135,--.

Artikel 4

Voor een bijdrage als bedoeld in artikel 3 kan maximaal gedurende éénmaal per 10 jaren in aanmerking gekomen worden.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van een bijdrage voorwaarden verbinden.

Artikel 6

Deze regeling wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 december 1978.