Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening tarieven gebruik zweminrichting 'Olde Vechte' 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven gebruik zweminrichting 'Olde Vechte' 2013
CiteertitelVerordening tarieven gebruik zweminrichting 'Olde Vechte' 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200001-01-2014nieuwe regeling

15-11-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING TARIEVEN GEBRUIK ZWEMINRICHTING ‘OLDE VECHTE’ 2013

 

 

Artikel 1

Ten behoeve van de gemeente worden, ter tegemoetkoming in de kosten van exploitatie van het gemeentelijk zwembad "Olde Vechte" rechten geheven voor het gebruik van dat zwembad.

Artikel 2

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  persoonlijk abonnement : een abonnement voor één persoon;

 • 2.

  familie abonnement : een abonnement voor leden uit één familie die op hetzelfde adres wonen, met een maximum van drie leden;

 • 3.

  bijkaart : een aanvulling op het familie abonnement voor één extra familielid.

Artikel 3
 • 1.

  Het recht voor het gebruik van het zwembad bedraagt voor:

  • a.

   kinderen t/m 3 jaar gratis

  • b.

   eenmalige toegang (vanaf 4 jaar) € 3,70

  • c.

   10 badenkaart € 33,00

  • d.

   persoonlijk abonnement € 47,00

  • e.

   familie abonnement (3 personen) € 104,50

  • f.

   bijkaart (in combinatie met een familie abonnement) € 21,00

  • g.

   kosten pas (eenmalige kosten) per persoon € 5,--

  • h.

   tijdens de uren van openstelling, waarop

   het zwembad beschikbaar wordt gesteld voor

   de zwem- en polovereniging "Olde Vechte",

   per uur € 35,40

 • 2.

  De tarieven genoemd in onderdeel d, e en f zijn tijdens de voorverkoop, die tenminste 1 week duurt, verkrijgbaar met 10% korting.

 • 3.

  Voor het commerciële gebruik worden de tarieven minimaal verhoogd met 100%.

Artikel 4

Het recht genoemd in artikel 3 wordt geheven van degenen die gebruik maken van het zwembad.

Artikel 5
 • 1.

  De rechten genoemd in de artikelen 3 en 5 worden voldaan voor het gebruik van het zwembad.

 • 2.

  Het bewijs van gedane betaling, hetwelk bij betaling wordt afgegeven, moet op vordering worden getoond aan de ambtenaren, belast met het toezicht op het zwembad. Wanneer het betalingsbewijs niet kan worden getoond, zijn de rechten alsnog verschuldigd.

Artikel 6

Het recht tot het betreden van het terrein en het gebruik van het zwembad geldt alleen, wanneer het zwembad voor belanghebbenden is geopend.

Artikel 7
 • 1.

  De rechten genoemd in artikel 3 en artikel 5, worden bij vooruitbetaling voldaan in handen van de kassier van het zwembad.

 • 2.

  Het recht genoemd in artikel 3, eerste lid, onder h wordt voldaan in handen van de kassier van de gemeente Ommen.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening tarieven gebruik zweminrichting Olde Vechte 2012’ van 1 december 2011, kenmerk FIN/R/11-01416, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening tarieven gebruik zweminrichting Olde Vechte 2013’.