Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oostzaan

Subsidieregel 18. collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOostzaan
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel 18. collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg
CiteertitelSubsidieregel 18. collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Oostzaan 2011, art. 2.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011nieuwe regeling

22-11-2010

Kompas, 7-12-2010

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel 18. collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg

 

 

Subsidieregel 18. collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg

Programma

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Product

Maatschappelijke opvang

Doelstelling

Het bevorderen van de geestelijke gezondheid door mensen bewust te maken van psychische beperkingen en mensen met psychische beperkingen of hun omgeving helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning. De activiteiten gericht zijn op een of meerdere van onderstaande resultaten:

A.Het bevorderen van begrip en herkenning van (ernstige) psychische klachten;

B.Het voorlichten of ondersteunen van cliënten over hoe zij hun met hun problemen het beste kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij;

C.Het voorlichten of ondersteunen van familie, partners, vrienden of andere naasten over hoe zij het beste kunnen omgaan met de psychische problemen van hun naasten;

D.Het trainen of voorlichten van professionals over hoe zij mensen met psychische beperkingen binnen hun functie het beste tegemoet kunnen treden.

Subsidievorm

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

Subsidienorm

Een redelijke bijdrage in de kosten van activiteiten gericht op het realiseren van de resultaten onder A t/m D, met in achtneming van het subsidieplafond.

Subsidiecriteria

1.De activiteit is toegankelijk voor inwoners van Oostzaan;

2.De activiteiten zijn gericht op de volgende doelgroepen:

·mensen met een psychische beperking;

·familie, partners en vrienden van mensen met (beginnende) psychische problemen;

·professionals die mensen met (beginnende) psychische problemen kunnen signaleren en/of doorverwijzen naar de hulpverlening;

·alle inwoners uit de regio Zaanstreek-Waterland, die door voorlichting tot een positiever en/of reëler beeld kunnen komen van (mensen met) psychische beperkingen.

2.Er wordt samengewerkt met andere in de gemeente Oostzaan en de regio Zaanstreek-Waterland actieve (cliënt)organisaties op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg;

3.Er wordt geregistreerd hoeveel en hoe vaak Oostzaanse inwoners gebruik maken van de activiteit;

4.Er wordt gewerkt op basis van een ‘evidence based aanpak’ en/of een werkwijze die bij eerdere toepassing positieve resultaten heeft opgeleverd binnen of buiten de regio;

5.Professionals die de activiteit organiseren zijn deskundig en ervaren met de GGZ problematiek in haar diversiteit met diverse soorten ziektebeelden, diverse facetten en behandelstadia

6.De aanvragende organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Verdeelregels

1.Indien het subsidieplafond wordt verlaagd, worden de afzonderlijke subsidies verlaagd met een evenredig percentage als waarmee het subsidieplafond wordt verlaagd.

Ingangsdatum

Deze specifieke subsidieregel is van toepassing op subsidies vanaf 01 januari 2011.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 november 2010.

L.Ouwehand P.J. Möhlmann

griffier voorzitter