Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg
CiteertitelBesluit ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10
  2. Mandaatregeling Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201518-05-2019aanpassing aan invoering 3d's

05-01-2015

electronisch gemeenteblad Peel en Maas

1894/2014/590535
11-07-201306-01-2015nieuwe regeling

02-07-2013

electronisch gemeenteblad Peel en Maas

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg

De teammanager Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg;

  

Overwegende dat:

 

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van het sociaal domein te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

 

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

 

BESLUIT:

 

  • 1.

    aan de teammanager WIJZ gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers/functies, mits daarvoor toestemming door de betreffende coördinator is verleend voor zover het gaat om de functies consulent Zorg en ondersteuning, consulent werk, consulent inkomen, medewerker inkomen en gezinscoach.

  • 2.

    Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Panningen, 5 januari 2015

Teammanager Werk, Inkomen, Jeurgd en Zorg

Maike Horijon