Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit ondermandaat Klant ContactCentrum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Klant ContactCentrum
CiteertitelBesluit ondermandaat Klant ContactCentrum
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaat
Externe bijlagebijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:9
 2. Mandaatregeling Peel en Maas, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-201422-02-2020nieuwe regeling

17-04-2014

Elektronisch gemeenteblad, week 24 2014

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Ondermandaat Klant Contact Centrum

De teammanager Klant Contact Centrum;

 

Overwegende, dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van het team te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

 

Gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

 

besluit:

 • 1.

  De aan de teammanager Klant Contact Centrum gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 • 4.

  Het eerdere besluit ondermandaat van de Teammanager Klant Contact Centrum van 7 juni 2010 wordt ingetrokken met ingang van de datum dat dit besluit in werking treedt.

 • 5.

  De ondermandaatlijst wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister.

Panningen, 17 april 2014.

Teammanager Klant Contact Centrum

Peter Klerken

Bijlage  

bijlage