Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Richtlijnen Huishoudelijk werk (HHW) gemeente Peel en Maas 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen Huishoudelijk werk (HHW) gemeente Peel en Maas 2013
CiteertitelRichtlijnen Huishoudelijk werk (HHW) gemeente Peel en Maas 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageRichtlijnen huishoudelijk werk (HHW) gemeente Peel en Maas 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 4 lid 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  2. Artikel 8 van de Verordening individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2013nieuwe regeling

27-08-2013

elektronisch gemeenteblad week 35, 2013

1894/2013/49162

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen Huishoudelijk werk (HHW) gemeente Peel en Maas 2013

Het college van burgemeester en wethouders

 

gelet op

 

Artikel 4 lid 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Artikel 8 van de Verordening individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen

 

besluit vast te stellen de Richtlijnen Huishoudelijk werk (HHW) gemeente Peel en Maas 2013

Aldus vastgesteld op 27 augustus 2013

college van burgemeester en wethouders

gemeentesecretaris/directeur, burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo