Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

CAR-UWO gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCAR-UWO gemeente Peel en Maas
CiteertitelCAR-UWO gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageCAR UWO Peel en Maas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-201401-01-199801-07-2015Onbekend

10-12-2013

elektronisch gemeenteblad week 39, 2014

1894/2013/068720

Tekst van de regeling

Intitulé

CAR-UWO gemeente Peel en Maas

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

 

overwegende dat het wenselijk is om de integrale tekst van de CAR-UWO gemeente Peel en Maas vast te stellen;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de navolgende CAR-UWO gemeente Peel en Maas

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas, van 10 december 2013

Het college voornoemd,

drs. H. Mensink

de gemeentesecretaris/directeur