Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

CAR-UWO gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCAR-UWO gemeente Peel en Maas
CiteertitelCAR-UWO gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenCAR UWO regeling Bijlagen CAR UWO toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201510-06-2016Wijzigingen naar aanleiding van: LOGA-circulaire ECWGO/U201401852) per 1 oktober 2014; LOGA-circulaire ECWGO/U201401851) per 1 januari 2015; LOGA-circulaire ECWGO/U201401852) per 1 april 2015; LOGA-circulaire ECWGO/U201401851) per 1 juli 2015

11-11-2014

elektronisch gemeenteblad week 9, 2015

1894/2015/558676

Tekst van de regeling

Intitulé

CAR-UWO gemeente Peel en Maas

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

 

overwegende dat het wenselijk is om de integrale tekst van de CAR-UWO gemeente Peel en Maas vast te stellen;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de navolgende CAR-UWO gemeente Peel en Maas

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 11 november 2014.

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

toelichting CAR UWO toelichting

CAR UWO toelichting