Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel Individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas
CiteertitelBeleidsregel Individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpIndividuele studietoeslag
Externe bijlageBeleidsregel individuele studietoeslag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 36b Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2018gewijzigd onder intrekking van beleidsregel d.d. 24 juli 2017. Gewijzigd: onderdeel dit moet... punt 2 toegevoegd en hernummerd

19-03-2018

GVOP www.peelenmaas.nl

1894/2018/1222883
10-11-201730-03-2018gewijzigd onder intrekking van beleidsregels d.d. 23 maart 2015. Gewijzigd onderdeel doel van deze regels, punt 1-2-3-4, toegevoegd punt 5 en hernummering punt 6

24-07-2017

GVOP www.peelenmaas.nl

1894/2017/1108469
02-04-201510-11-2017nieuwe regeling

23-03-2015

elektronisch gemeenteblad week 14, 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

 

gelet op de Particiaptiewet,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de Beleidsregel Individuele studietoeslag gemeente Peel en Maas

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas van 19 maart 2018

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo