Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel Beschut werken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Beschut werken
CiteertitelBeleidsregel Beschut werken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregel Beschut werken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-201501-01-2017nieuwe regeling

23-03-2015

elektronisch gemeenteblad week 14, 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Beschut werken

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

 

gelet op de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de Beleidsregel Beschut werken

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 23 maart 2015

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo