Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

APV: Nadere regels vestiging seksinrichting (art. 3:3)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV: Nadere regels vestiging seksinrichting (art. 3:3)
CiteertitelAPV: Nadere regels vestiging seksinrichting
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAPV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3:3 Algemene Plaatselijke verordening Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2014nadere regeling

22-04-2014

elektronisch gemeenteblad week 20, 2014

1894/2014/052827

Tekst van de regeling

Intitulé

APV: Nadere regels vestiging seksinrichting (art. 3:3)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Alinea­

Gelet op

artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alinea­

BESLUIT:

 

Seksinrichtingen hebben een regionale uitstraling. De vestiging van seksinrichtingen moet dan ook in een regionale kader geplaatst worden. Door de gemeenten in Noord-Limburg is afgesproken, dat de aanwezige seksinrichtingen als maximum aantal worden aangehouden. Voor Peel en Maas betekent dit een maximum van 1 inrichting.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014

de burgemeester

W.J.G. Delissen - van Tongerlo