Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

APV: Aanwijsbesluit beperking verkeer in natuurgebieden (art. 5:33)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV: Aanwijsbesluit beperking verkeer in natuurgebieden (art. 5:33)
CiteertitelAPV: Aanwijsbesluit beperking verkeer in natuurgebieden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAPV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5:33 Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2014nadere regeling

22-04-2014

elektronisch gemeenteblad week 20, 2014

1894/2014/052827

Tekst van de regeling

Intitulé

APV: Aanwijsbesluit beperking verkeer in natuurgebieden (art. 5:33)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Alinea­

Gelet op

artikel 5:33 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alinea­

BESLUIT:

 

De als zodanig ter plaatse aangewezen ruiterpaden in natuurgebieden worden aangewezen als terreinen waar met een paard gereden mag worden. Van de mogelijkheid om ontheffing te verlenen wordt geen gebruik gemaakt.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 22 april 2014

de directeur/secretaris, de burgemeester

drs H. Mensink, W.J.G. Delissen - van Tongerlo