Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel Beschut werken gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Beschut werken gemeente Peel en Maas
CiteertitelBeleidsregel Beschut werken gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeschut werken
Externe bijlagenexb-2018-45551 Beleidsregel beschut werken gemeente Peel en maas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel heeft terugwerkende kracht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10b Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-201701-01-2017vaststelling nieuwe regeling onder intrekking van de oude d.d. 24 oktober 2016

24-07-2017

GVOP www.peelenmaas.nl

1894/2017/1108284
01-01-201701-01-2017vaststelling nieuwe regeling onder intrekking van de oude

24-10-2016

elektronisch gemeenteblad week 44, 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Beschut werken

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

 

gelet op de Participatiewet en de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Peel en Maas,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de Beleidsregel Beschut werken gemeente Peel en Maas

Panningen, 24 juli 2017

college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo