Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Grondprijzen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGrondprijzen 2018
CiteertitelGrondprijzen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgrondprijzen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2017vaststelling nieuwe grondprijzen

11-12-2017

GVOP, www.peelenmaas.nl

1894/2017/1156625
19-01-201701-01-2018vaststelling nieuwe grondprijzen

09-01-2017

GVOP

1894/2016/877859

Tekst van de regeling

Intitulé

Grondprijzen 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

 

Overwegende dat de gemeente de grondprijzen 2018 wil vastleggen,

 

BESLUITEN

 

Vast te stellen de navolgende grondprijzen voor 2018 per m2 (of m2 bvo) en exclusief BTW of overdrachtsbelasting:

A

Woningbouwkavels/projectmatige bouw*:

• Egchel, Helden, Meijel, Panningen € 220,-

• Maasbree, project Hart voor Maasbree € 215,-

• Beringe € 210,-

• Baarlo, Grashoek, Kessel, Maasbree (overig) € 205,-

• Egchel, project Giel Peetershof € 200,-

• Kessel-Eik, Koningslust € 200,-

 

* Voor woningbouwkavels groter dan 500 m2 en groter dan 800 m2 zal - indien slechts 1 woning op de kavel zal worden gebouwd en is toegestaan - een staffeling inde grondprijs gelden, waarbij voor de m2 boven de 500 m2 en respectievelijk 800 m2grens , een prijs zal gelden van 75% respectievelijk 50% van de reguliere m2-prijs.

B

Bedrijventerreinen:

• Industrieterrein Panningen (zichtlocatie) € 98,-

• Industrieterrein Panningen (niet-zichtlocatie) € 89,-

• Bedrijvenpark Kennedylaan € 89,-

• Bedrijventerrein Maasbree € 82,-

• Bedrijventerrein Meijel € 82

C

Reststroken

Reststroken binnen de kern < 50m2

Betreft geen gronden van (potentiële) grondexploitatie projecten:

• Voortuin (vanaf weg tot aan gevel woning) € 25,-

• Zij-/tuin binnen de rooilijn en < 40 m1 diep met bebouwingsmogelijkheid

50% bouwgrondprijs

• Zij-/tuin buiten de rooilijn, en < 40 m1 diep zonder

bebouwingsmogelijkheden € 25,-

• Achtertuin > 40 ml diepte 20% bouwgrondprijs

 

Voor reststroken > 50 m2 zal maatwerk worden toegepast.

D

Reststroken buiten de kern, maatwerk met de volgende richtprijzen tot 1.000 m2:

• Agrarisch landbouwgrond € 5,--

• Agrarisch bedrijvigheid/wonen € 10,--

• Agrarisch bouwvlak € 16,--

• Agrarisch glastuinbouw € 15,-

• Natuur (Bos/water/overige groen) € 1,—

 

E

Grondprijzen voor maatschappelijke functies en sociale woningbouw

Deze worden bepaald op basis van maatwerk per project.

F

Rente bij erfpacht met herzieningsperiode van vijf jaar 2%

Opslag percentage per periodes van vijfjaar 0,5%

Rente bij huurkoop 2%

Rente bij huur 3 %

G

Interne levering op basis van kostprijs/boekwaarde dan wel lagere marktwaarde bij uitname gedeelte gronden ten behoeve van openbare voorzieningen.

Panningen, 11 december 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen - van Tongerlo