Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel reiskosten in het kader van re-integratie (werk en/of opleiding)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel reiskosten in het kader van re-integratie (werk en/of opleiding)
CiteertitelBeleidsregel reiskosten in het kader van re-integratie (werk en/of opleiding)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpreiskosten in het kader van re-integratie
Externe bijlageBeleidsregel reiskosten in het kader van re-integratie traject ( werk en /of opleiding)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35, lid 1 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2017nieuwe regeling

24-07-2017

GVOP www.peelenmaas.nl

1894/2017/1115111

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel reiskosten in het kader van re-integratie ( werk en/of opleiding)

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

 

Gelet op artikel 35 lid 1 De Participatiewet

 

Besluit

 

vast te stellen de Beleidsregel reiskosten in het kader van re-integratie traject (werk en/of opleiding)

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 24 juli 2017,

gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo