Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregel Niet UitkeringsGerechtigden (NUG) gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Niet UitkeringsGerechtigden (NUG) gemeente Peel en Maas
CiteertitelBeleidsregel Niet UitkeringsGerechtigden (NUG) gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpNiet UitkeringsGerechtigden
Externe bijlageBeleidsregel Niet UitkeringsGerechtigden (NUG) gemeente Peel en Maas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 lid 1 onderdeel a onder 7 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2017Gewijzigde regeling onder intrekking van de oude d.d. 18 april 2016

24-07-2017

GVOP www.peelenmaas.nl

1894/2017/1108530

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Niet UitkeringsGerechtigden (NUG) gemeente Peel en Maas

Het college van burgemeester en wethouders

 

gelet op artikel 7, lid 1 onderdeel a onder 7 van de participatiewet

 

Besluit

 

Vast te stellen de beleidsregel Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) gemeente Peel en Maas

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 juli 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en maas

De gemeente secretaris/directeur, de burgemeester

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo