Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Intrekkingsbesluit tijdelijke regels Wet Investeren in Jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntrekkingsbesluit tijdelijke regels Wet Investeren in Jongeren
CiteertitelIntrekkingsbesluit tijdelijke regels Wet Investeren in Jongeren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Investeren in Jongeren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201008-07-2010Intrekking

22-06-2010

Op den Baum, Heldens nieuws en Weekblad voor Meijel d.d. 7-7-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekkingsbesluit tijdelijke regels Wet Investeren in Jongeren

De raad van de gemeente Peel en Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2010-087

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande de inhoud van de Wet investeren in jongeren, en dat deze regels de huidige ‘Tijdelijke regels Wet Investeren in jongeren’ vervangen

gehoord de beraadslagingen

b e s l u i t :

in te trekken

 

De tijdelijke regels Wet Investeren in jongeren

 

zoals vastgesteld door de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel

op 7 december 2009.

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 22 juni 2010

 

De raad van de gemeente Peel en Maas,

 

 

 

 

de griffier,                                  de voorzitter,

drs. A.G. Joosten                     ing. M.J.H. Vestjens