Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit ondermandaat Klant ContactCentrum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Klant ContactCentrum
CiteertitelBesluit ondermandaat Klant ContactCentrum
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:9
 2. Mandaatregeling Peel en Maas, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-201012-06-2014Ondermandaat

07-06-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat Klant ContactCentrum

 

 

Artikel 1  

BESLUIT ONDERMANDAAT

De teammanager Klant Contact Centrum;

Overwegende, dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van de

Afdeling/het team te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

besluit:

 • 1.

  De aan de teammanager Klant Contact Centrum gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 • 4.

  De ondermandaatlijst wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister, Panningen, 7 juni 2010

Teammanager Klant Contact Centrum.

Nicole Teluij

Behorende bij ondermandaat besluit d.d. 7 juni 2010 1  

van de teammanager Klant Contact Centrum

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Wettelijke grondslag

Opm.

Besluiten/handelingen ter uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

College

· Coördinator Burgerzaken· Kwaliteitsmedewerkers GBA· Medewerkers bevolking en burgerlijke stand· Medewerkers frontoffice Burgerzaken

Wet GBA

Rapportage

Beslissingen inzake optieverleningen als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003

Burgemeester

· Coördinator Burgerzaken· Kwaliteitsmedewerkers GBA

Rijkswet

 

Benoeming tijdelijk onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk of vestigen van een partnerschapsrelatie

College

· Coördinator Burgerzaken· Medewerkers bevolking en burgerlijke stand

1:16, lid 2 BW

 

Besluiten op aanvragen reisdocumenten incl. bijschrijven kinderen, weigeren en vervallen verklaren reisdocumenten

Burgemeester

· Coördinator Burgerzaken· Medewerkers frontoffice BurgerzakenWeigeren en vervallen verklaren:· Coördinator Burgerzaken· Medewerkers bevolking en burgerlijke stand

Art. 26, 40, 44 en 57 Paspoortwet en PUN

Bij weigeren en vervallen verklaren: rapportage

Verantwoording afleggen aan Ministerie van binnenlandse zaken over de financiële afwikkeling van reisdocumenten

College

· Coördinator Burgerzaken· Medewerkers bevolking en burgerlijke stand

Art. 2 Paspoortwet en het besluit Paspoortgelden

 

In ontvangst nemen aanvraag, verstrekking en uitreiking rijbewijs

Burgemeester

· Medewerkers frontoffice Burgerzaken· Medewerkers bevolking en burgerlijke stand

Artikel 116 Wegenverkeerswet

 

Afgifte van een laissez passer voor lijken

Burgemeester

Coördinator Burgerzaken· Medewerkers bevolking en burgerlijke stand

Art. 11 Besluit op de lijkbezorging

 

Beslissen op verzoek om uitstel begraven/cremeren

Burgemeester

· Coördinator Burgerzaken· Medewerkers bevolking en burgerlijke stand

Art. 17 Wet op de Lijkbezorging

 

Uitvoering Kieswet

College en burgemeester

· Coördinator Burgerzaken· Medewerkers bevolking en burgerlijke stand· Medewerkers frontoffice Burgerzaken

Kieswet

 

Aanwijzing bijzondere en vrije trouwlocaties

College

· Coördinator Burgerzaken· Medewerkers bevolking en burgerlijke stand

 

Rapportage

Legalisatie van handtekeningen

Burgemeester

· Coördinator Burgerzaken· Medewerkers bevolking en burgerlijke stand· Medewerkers frontoffice Burgerzaken

 

 

Teammanager Klant Contact Centrum

 

 

 

Nicole Teluij