Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Besluit belanghebbendenparkeren Purmerend 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit belanghebbendenparkeren Purmerend 2013
CiteertitelUitvoeringsbesluit belanghebbendenparkeren Purmerend 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Verordening parkeerbelastingen Purmerend 2013, art. 2
 3. Parkeerverordening Purmerend 2009, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-201311-03-2014Nieuwe regeling

18-12-2012

Gemeenteblad 2013, 2

1056201

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit belanghebbendenparkeren Purmerend 2013

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Verordening parkeerbelastingen Purmerend 2013 en artikel 6 van de Parkeerverordening Purmerend 2009;

 

overwegende dat:

 • .

  de parkeerdruk in de vergunninggebieden Hoornsebuurt en Kanaalkade en Kanaalschans groot is;

 • .

  bewoners met een parkeervergunning de mogelijkheid wordt geboden om ook te parkeren bij de betaalde parkeerplaatsen op de Beemsterburgwal, Venediën en Wagenbeurs;

 

het daarom gewenst is te besluiten:

Artikel 1 Aanwijzing van straten en straatgedeelten

 • 1.1

  De parkeerplaatsen in de volgende straten en straatgedeelten zijn aangewezen tot belanghebbendenparkeerplaatsen:

  • 10.

   Westersteeg;

  • 11.

   Barak;

  • 30.

   Looiersplein-Noordzijde (bij het garagebedrijf);

  • 40.

   Kanaalkade;

  • 41.

   Kanaalstraat-Noordzijde, tussen het parkeerterrein en de Kanaalkade;

  • 42.

   Kanaalschans, inclusief de parkeervakken op de hoek met de Nieuwstraat;

  • 43.

   Oude Sluis;

  • 50.

   Bierkade;

  • 51.

   Houttuinen;

  • 52.

   Whereplantsoen;

  • 53.

   Hoornsebuurt;

  • 54.

   Schipperspad;

  • 55.

   Tuinhof;

  • 56.

   Molenplantsoen;

  • 57.

   Overweersepolderdijk, tussen Hoornselaan en Schipperslaan;

  • 60.

   Nieuwegracht;

  • 61.

   Herengracht;

  • 62.

   Liduinatuin;

  • 63.

   Vooruitstraat;

  • 64.

   Bernard Nieuwentijtstraat;

  • 65.

   Oranjestraat, tussen de Vooruitstraat en Bernard Nieuwentijtstraat;

  • 66.

   Fresiastraat;

  • 67.

   Hyacinthenstraat;

  • 80.

   Prinsenhof, de zuidelijke rij parkeervakken;

  • 81.

   steeg achter de woningen Purmersteenweg 2-40 inclusief 4 haaksparkeerplaatsen bij de toegang tot de steeg;

  • 82.

   Tramplein;

  • 83.

   6 langsparkeerplaatsen op de westelijke rijbaan van de Populierenstraat (gerekend vanaf de Wolthuissingel) ter hoogte van de toegang tot het appartementencomplex Wilgstate.

 • 1.2

  De betaalde parkeerplaatsen in de volgende straten en straatgedeelten zijn aangewezen tot parkeerplaatsen waar tevens houders van een belanghebbendenvergunning kunnen parkeren:

  • 90.

   Beemsterburgwal;

  • 91.

   Venediën;

  • 92.

   Wagenbeurs.

Artikel 2 Toestaan vergunningparkeren

 • 2.1

  Op de in artikel 1.1 aangewezen parkeerplaatsen is het alleen aan houders van een geldige belanghebbenden- dan wel bezoekersvergunning toegestaan te parkeren op maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur, op vrijdag (koopavond) en extra koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur, en op koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur.

 • 2.2

  Op de in artikel 1.2 aangewezen parkeerplaatsen is het aan houders van een geldige belanghebbendenvergunning tevens toegestaan te parkeren op de betaalde parkeerplaatsen op maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur, op vrijdag (koopavond) en extra koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur, en op koopzondagen van12.00 tot 17.00 uur.

 • 2.3

  Een bedrijf dat is gevestigd in een straat die is genoemd in artikel 1.1 kan in aanmerking komen voor een parkeervergunning die geldig is voor de in artikel 1.1 aangewezen belanghebbenden- parkeerplaatsen in de straat waarin het bedrijf gevestigd is.

 • 2.4

  Het gestelde in artikel 2.1 en 2.2 is niet van kracht op algemeen erkende feestdagen als genoemd in artikel 2 van de Winkeltijdenwet te weten:

  • ·

   Nieuwjaarsdag;

  • ·

   tweede Paasdag

  • ·

   Hemelvaartsdag;

  • ·

   tweede Pinksterdag;

  • ·

   eerste en tweede Kerstdag;

  tenzij het gaat om een dag die op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet juncto artikel 4 van de Winkeltijdenverordening is aangewezen als dag waarop de verboden uit artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet gelden van 12.00 uur tot 17.00 uur.

 • 2.5

  Onder de in artikel 2.1. genoemde extra koopavond wordt verstaan: een extra ingelaste koopavond (niet op vrijdag). Deze extra koopavonden worden via de (regionale) media en via de gemeentelijke informatiekanalen aangekondigd.

 • 2.6

  Op dinsdagen van 09.00-14.00 uur, wanneer op die dag de wekelijkse (waren)markt wordt gehouden, zijn de belanghebbendenparkeerplaatsen op de in artikel 1.1 genoemde locaties met de nummers 10 en 11 niet beschikbaar voor houders van een belanghebbendenvergunning.

Artikel 3 Aanduiding parkeerplaatsen

 • 3.1

  De straten en straatgedeelten die in artikel 1.1 zijn aangewezen worden als zone met parkeergelegenheid exclusief voor vergunninghouders aangegeven door aanduiding met de borden E9 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, aangevuld met het opschrift zone, en voorzien van een onderbord met de tijden waarop het vergunningparkeren van kracht is.

 • 3.2

  Op de in artikel 1.2 aangewezen locaties is tevens parkeren toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 4.1

  Dit besluit treedt in werking één dag nadat het besluit is bekendgemaakt.

 • 4.2

  Op het tijdstip bedoeld onder artikel 4.1 wordt ingetrokken het Uitvoeringsbesluit belanghebbenden-parkeren Purmerend 2011 1e wijziging, vastgesteld op 5 april 2011.

 • 4.3

  Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit belanghebbendenparkerenPurmerend 2013.

Purmerend, 18 december 2012

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,  M.J.H. Smulders            

de burgemeester, D. Bijl

Inhoudsopgave

Artikel 1 Aanwijzing van straten en straatgedeelten

Artikel 2 Toestaan vergunningparkeren

Artikel 3 Aanduiding parkeerplaatsen

Artikel 4 Slotbepalingen