Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Aanwijzingsbesluit artikel 1, tweede lid Wet WOZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 1, tweede lid Wet WOZ
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 1, tweede lid Wet WOZ
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In afwijking van de in het besluit genoemde datum inwerkingtreding en van de datum inwerkingtreding als vermeld in het overzicht van wijzigingen geldt als datum inwerkingtreding het moment waarop het besluit aan de betrokkene is bekendgemaakt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 2.1 CAR UWO
  2. art. 1, tweede lid, Wet WOZ

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-2017Nieuw aanwijzingsbesluit

23-05-2017

Gemeenteblad 2017, 141130

1374387

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 1, tweede lid Wet WOZ

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

besluit:

 

aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 1, tweede van de Wet WOZ, de volgende gemeenteambtenaar;

 

de teammanager GEO ;

 

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017

 

Burgemeester en wethouders van Purmerend, 23 mei 2017

de loco-secretaris,

H.J.C. Welage

de burgemeester,

D. Bijl