Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Ondermandaat medewerker Bureau Burgerlijke stand & Vreemdelingenzaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat medewerker Bureau Burgerlijke stand & Vreemdelingenzaken
CiteertitelOndermandaat medewerker Bureau Burgerlijke stand & Vreemdelingenzaken
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur, organisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie ook het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2018Nieuw ondermandaat

01-11-2018

gmb-2018-233245

1446028

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat medewerker Bureau Burgerlijke stand & Vreemdelingenzaken

De teammanager Burgerzaken / Domein Bedrijfsvoering en Diensten,

 

Gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Overwegende

 

dat door burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Purmerend aan de teammanagers mandaat, volmacht en machtiging is verleend om de in het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 bedoelde besluiten te nemen en andere handelingen te verrichten;

 

dat bij bovengenoemd besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is toegestaan;

 

besluit:

 

 

Ondermandaat te verlenen aan de medewerker Bureau Burgerlijke stand & Vreemdelingenzaken om, met inachtneming van de in het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 opgenomen instructies:

 • -

  het nemen van positieve besluiten ter verkrijging van het Nederlanderschap door optie.

 • -

  het positief besluiten op aanvragen verstrekken kiezerspas, vervangende stempas en volmacht en afleggen ondersteuningsverklaringen.

   

Ondermachtiging te verlenen aan

 • -

  Nancy Smid-Kuhlman

 • -

  Anja Verduin

 • -

  René Panhuis

 • -

  Inge Ronde

om, met inachtneming van de in het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 opgenomen instructies:

 • -

  aangifte te doen van jegens de gemeente strafbare feiten.

 

Purmerend, 1 november 2018

De teammanager Burgerzaken,

P.L.A.Kras