Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Delegatie van bevoegdheden Wet basisregistratie adressen en gebouwen aan het college

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatie van bevoegdheden Wet basisregistratie adressen en gebouwen aan het college
CiteertitelDelegatie van bevoegdheden Wet basisregistratie adressen en gebouwen aan het college
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 2. artikel 156 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201928-07-2018Nieuw besluit

31-01-2019

gmb-2019-33611

1460598

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie van bevoegdheden Wet basisregistratie adressen en gebouwen aan het college

 

De raad van de gemeente Purmerend,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2018,

 

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 156 van de Gemeentewet,

 

B E S L U I T:

 

I

De volgende bevoegdheden uit artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend:

 • -

  het vaststellen van de openbare ruimten;

 • -

  en toekennen van nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

 • -

  het vaststellen van standplaatsen en ligplaatsen vast;

 • -

  het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

 

II

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 28 juli 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 31 januari 2019

de griffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl