Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Uitvoeringsbepalingen stoppen vergoedingen/inhoudingen bij ziekte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbepalingen stoppen vergoedingen/inhoudingen bij ziekte
CiteertitelUitvoeringsregeling stopzetten vergoedingen bij ziekte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOverig - Personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-199701-12-2016Nieuwe regeling

17-12-1996

Onbekend

96-11877

Tekst van de regeling

Intitulé

uitvoeringsbepalingen stoppen vergoedingen/inhoudingen bij ziekte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend

 

gelet op de behoefte aan het bevorderen van uniformiteit bj het stopzetten van vergoedingen en inhoudingen bij langdurige afwezigheid wegens ziekte van de ambtenaar;

 

gelet op de verkregen instemming van de ondernemingsraad;

 

besluiten

 

vast te stellen de navolgende uitvoeringsbepalingen stoppen vergoedingen/inhoudingen bij ziekte

Uitvoeringsregeling stopzetten vergoedingen bij ziekte

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder vergoedingen: vergoeding gebruik eigen gereedschap, vergoeding telefoonkosten, koffiegeldvergoeding, waarnemingsvergoeding;

Artikel 2

In geval van ziekte van de ambtenaar wordt geen vergoeding meer uitbetaald, over (de) ziekteperiode(n) voor zover deze langer dan 4 weken duurt/duren.

Artikel 3

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin deze bekend is gemaakt.

Aldus vastgesteld in onze vergadering van 17 december 1996

de secretaris,

J. Dekker

de burgemeester,

Th. van Dam