Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Beleid ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten 2019
CiteertitelBeleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpArbeidsmigrantenbeleid
Externe bijlageBeleid huisvesting arbeidsmigranten 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-319645

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten 2019

 

 

 

Op 17 december 2019 heeft de raad van Reimerswaal het beleid ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten 2019 vastgesteld. Het beleid treedt in werking op 1 januari 2020 en vervangt het tot op heden geldende beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten in Reimerswaal. In de bijlage treft u het vastgestelde beleid.

 

Het beleid ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten voorziet in een beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied en de kernen. Een ‘humane’ huisvesting van de arbeidsmigranten is een primaire doelstelling in de gemeente Reimerswaal. Dit is een primaire taak van de personen of ondernemers die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden. Echter de gemeente moet ook haar verantwoordelijkheid nemen om een ‘humane’ huisvesting te faciliteren binnen diverse beleidsvelden. Dit beleid biedt concrete kaders waarbinnen de huisvesting op een goede wijze kan plaatsvinden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in tijdelijke en structurele huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen het beleidskader voor de kernen, het buitengebied en overige gebieden zoals recreatieterreinen en bedrijventerreinen.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad in haar vergadering van 17 december 2019.