Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Besluit van de burgemeester van de gemeente Renkum houdende regels omtrent collectieve festiviteiten 2017 Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Renkum houdende regels omtrent collectieve festiviteiten 2017 Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.2 lid 1 Algemene plaatselijke verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201701-01-2018nieuwe regeling

07-02-2017

Rijn en Veluwe, 15-02-2017

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017

De burgemeester van Renkum;

gelezen het voorstel d.d. 2 februari 2017

overwegende dat hij met het oog op de uitvoering van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum (APV) nadere voorschriften dient vast te stellen;

gelet op de vigerende Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum;

Besluit

vast te stellen het volgende ‘Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017’:

 

Enig artikel

1.Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, van de APV de volgende dagen

aanwijzen als collectieve festiviteit voor het kalenderjaar 2017:

 • -

  Carnaval 26 t/m 28 februari 2017 van 13.00 tot 01.00 uur;

 • -

  Koningsdag 27 april 2017 van 13.00 tot 24.00 uur;

 • -

  Bevrijdingsdag 5 mei 2017 van 13.00 tot 24.00 uur;

 • -

  Airborne wandeltocht 2 september 2017

 • -

  Airborne Herdenkingen 15 t/m 17 september 2017

van 13.00 tot 24.00;

 • -

  Oudjaarsavond 31 december 2017 vanaf 18.00 uur.

  • 2.

   Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Aldus besloten op 7 februari 2017 te Oosterbeek,

BURGEMEESTER VAN RENKUM

mr. H.L.M. Bloemen