Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit uitvoeringsbesluit vervangt het Uitvoeringsbesluit algemeen Afvalstoffenverordening 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Afvalstoffenverordening 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201517-10-201510-04-2019Nieuwe regeling

21-04-2015

Gemeenteblad 2015-047, 20-11-2015

B&W 15-104

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden,

Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen het wenselijk is om nadere regels te stellen voor wat betreft dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijze inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015.

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015

Besluit vast te stellen het:

 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: ‘’Afvalstoffenverordening gemeente Reusel-De Mierden 2015’’;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een tariefzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box, spullendoos of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Van Kaathoven Groep te Sint Oedenrode

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   de gemeente voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en Van Gansewinkel Nederland BV te Maarheeze op de gemeentelijke milieustraat aan de Nijverheidsstraat 7d op industrieterrein ‘’de Sleutel’’ te Bladel;

  • b.

   de volgende organisaties voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

   • 1.

    Van Gansewinkel te Maarheeze voor glas;

   • 2.

    Papiergroothandel W. Box Veldhoven B.V. voor oud papier en karton;

   • 3.

    Van Gansewinkel Nederland BV te Maarheeze voor luiers / incontinentiemateriaal;

   • 4.

    Stg. Pandilla Ontwikkelingshulp, Stg. Pastoor Vekemans Fonds, Stg. Wereldwijd en Kledinginzameling Mensen in Nood/Sam’s kledingactie;

   • 5.

    Van Gansewinkel te Maarheeze voor klein chemisch afval;

   • 6.

    Van Kaathoven Groep te Sint Oedenrode voor grof huishoudelijk afval;

   • 7.

    Van Kaathoven Groep te Sint Oedenrode voor verpakkingen van plastic / metalen(blik) / drankkartons (PMD).

  • c.

   kringloopbedrijven met een ontheffing voor grof huishoudelijk afval voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

  • d.

   de gemeente voor de inzameling van kerstbomen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld, zoals botjes, brood, doppen van pinda’s en noten, eierschalen, etensresten, kaaskorsten, kattenbakkorrels met milieukeur, koffiefilters en koffiedik, loof, schillen en resten van groenten en fruit en aardappelen, gekookte etenswaren, snijbloemen, gras, stro, bladeren, klein snoeiafval, resten van tuinplanten, kort gemaakte takken en composteerbare zakken en verpakkingsmaterialen (mits voorzien van een kiemplantlogo met een nummer dat aangeeft dat het product voldoet aan de Europese norm voor composteerbare verpakkingen (NEN-EN 13432), mest van kleine huisdieren,(zoals duiven en konijnen), pitten, plantmateriaal en klein snoeiafval, theebladeren, theezakjes en visgraten. Onder gft worden niet verstaan: asbak-inhoud, haar van mensen of dieren, jus, vet, slaolie, overige kattenbakkorrels, kurk, luiers, plastic of papieren zakken, schelpen, slachtafval, steekschuim (oasis), tuinaarde, potgrond, turfmolm, vogelkooizand en zand;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), zie www.rijksoverheid.nl

  • -

   huishoudelijk: batterijen, spaarlampen/energiezuinige lampen, TL-buizen, vloeibare gootsteenonstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen/ insecticiden, make-upartikelen;

  • -

   medicijnkastje: medicijnen, injectienaalden, kwikthermometers;

  • -

   doe-het-zelf: verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven gebruikte producten, zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine, kwikschakelaars (zoals 'niet-digitale' verwarmingsthermostaten);

  • -

   hobby: fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen (zoals salpeterzuur of Zwavelzuur), zoutzuur;

  • -

   vervoer: accu's, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton (boeken, cadeaupapier, computerpapier, dozen, eierdoosjes, enveloppen, folders en brochures, karton, kranten, pakpapier, tijdschriften en wasmiddelendozen), dat droog, schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  plastic / metalen / drankkartons (PMD): verpakkingen van kunststof (plastic), metaal (blik) en drankkarton (karton met een laagje kunststof en/of aluminium)

 • 6.

  textiel: kleding, schoeisel, gordijnen, vitrage, lakens, dekens, accessoires, handdoeken en dergelijke, die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen en verder voldoet aan de regels die vermeld zijn op kledingcontainers en/of zakken van daartoe aangewezen inzamelinstanties;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (wit- en bruingoed, zoals koelkasten, wasmachines, tv’s en verder alle andere elektrische en elektronische apparaten die voorzien zijn van een stekker);

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat geïmpregneerd is en te herkennen aan een groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval, niet in de gft-container past en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etc., met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden, zoals gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten van gipsplamuur. Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in goedzooi en rotzooi. Tot goedzooi worden gerekend de herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht. De inzamelaars van goedzooi zijn kringloopbedrijven. Rotzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders;

 • 13.

  luiers en incontinentiemateriaal: een absorberend hulpmiddel dat wordt gebruikt door mensen met een gebrekkige of geen controle over blaas of darmimpulsen, zoals eenmalige (wegwerp)luiers, babyverzorgingsdoekjes en incontinentiemateriaal;

 • 14.

  kerstbomen: naaldbomen die traditioneel in december in huis worden gehaald, maar zonder emmer, pot of bak en zonder versiering en/of verlichting;

 • 15.

  metaal/ijzer/blik: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro, zoals ijzer en blik;

 • 16.

  gasflessen: een metalen cilinder waarin een bepaald gas of gasmengsel zoals bv. zuurstof of propaan onder druk zit opgeslagen;

 • 17.

  kadavers: het dode lichaam van kleine huisdieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenartsenpraktijken, dierenklinieken of worden aangeboden door reinigingsdiensten, zoals honden, katten, konijnen en cavia’s;

 • 18.

  vloerbedekking: verzamelnaam voor natuurlijke of kunststof materialen om de vloer mee te bedekken, zoals deurmatten, vloerkleden, kurk, laminaat, linoleum, lopers, parket, tapijt(tegels), vilt en zeil, vrij van rubber en bitumen;

 • 19.

  dakbedekkingsmaterialen: ook wel dakleer genoemd, bestaande uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen (inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevinden)

 • 20.

  autobanden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;

 • 21.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening en dat via de tariefzak kan worden aangeboden;

 • 22.

  harde kunststoffen: emmers en deksels, kratten, plastic speelgoed zonder ijzer, tuinstoelen, tafels, PET-flessen, bloempotjes, bloementrays, schone jerrycans (zonder gevarenetiket), kunststof pallets, kunststof licht- en dakplaten;

 • 23.

  kringloopafval: de niet-herbruikbare en niet-verkoopbare restfractie, afkomstig van een kringloopbedrijf;

 • 24.

  zand/grond: grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, glas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04). Onder deze categorie vallen ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen);

 • 25.

  landbouwfolie: kunststofafval afkomstig van toepassing van folies in land- en tuinbouw, waaronder kuilfolie, plastic veevoederzakken en wikkelfolie.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens: een tariefzak;

 • b.

  voor GFT-afval van huishoudens: groene emmers en minicontainers met een inhoud van 25, 40, 140 of 240 liter;

 • c.

  voor klein chemisch afval: kca-box/milieubox;

 • d.

  voor oud papier en karton: grijs/zwarte, groene minicontainers met een inhoud van 140 of 240 liter, die als zodanig herkenbaar zijn en (ondergrondse) verzamelcontainers die verspreid in de gemeente staan opgesteld;

 • e.

  voor glas: boven- en ondergrondse glascontainers die verspreid in de gemeente staan opgesteld;

 • f.

  voor textiel en schoeisel: textielcontainers die verspreid in de gemeente staan opgesteld en inzamelzakken van charitatieve instellingen;

 • g.

  voor kerstbomen: inzameldepots op een centrale plaats in elke dorpskern;

 • h.

  voor verpakkingen van plastic/metaal (blik) /drankkartons: de PMD-zak.

Artikel 5 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:de personen die woonachtig zijn in een woongebouw met een (ondergrondse) verzamelcontainer.

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krac.htens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente berust bij Attero te Leudal;

  • b.

   Attero te Leudal is bevoegd om de container te voorzien van een chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen en de milieupas behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich te wenden tot het Milieu-informatiecentrum (MIC), onderdeel van Attero te Leudal, indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel of een milieu-pas; Ook voor het melden van klachten kan de gebruiker van een perceel contact opnemen met het MIC;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven, behoudens de aangeschafte tariefzakken, eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddel mag alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   bij verlies of diefstal van een inzamelmiddel dient aangifte gedaan te worden bij de politie;

  • j.

   de kosten van vervanging van inzamelmiddelen bij schade door oneigenlijk gebruik komen voor rekening van de bewoner(s) van het perceel waarop de container staat geregistreerd;

  • k.

   aan de inzamelmiddelen mogen geen wijzigingen worden aangebracht; l. in het belang van een doelmatige verwijdering (voorkomen dat gft afval blijft plakken) en het vervuilen van het straatbeeld, moeten de inzamelmiddelen regelmatig worden gereinigd;

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container zo dicht mogelijk bij de rijweg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, met de wielen en het handvat naar de weg gericht en wel zodanig dat voetgangers en andere verkeersdeelnemers niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij eventuele aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   het deksel van de inzamelmiddel dient geheel gesloten te zijn en inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit het inzamelmiddel of inzamelvoorziening mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   de aanbieder van de gft minicontainer is er zelf verantwoordelijk voor dat het afval niet te vast wordt aangedrukt in de minicontainer en dat die container, ongeacht de weersomstandigheden, zodanig wordt aangeboden dat deze door de inzamelaar normaal kan worden geledigd;

  • e.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • f.

   ter lediging aangeboden containers worden volledig in rekening gebracht indien deze geheel of gedeeltelijk zijn geleegd;

  • g.

   de kca-box/milieubox mag niet onbeheerd langs de straat worden geplaatst maar moet persoonlijk ter lediging bij de chemokar worden aangeboden;

  • h.

   de minicontainer voor de inzameling van oud papier en karton dient als zodanig herkenbaar te zijn;

  • i.

   kerstbomen mogen alleen worden aangeboden op de jaarlijks daartoe aan te wijzen plaats(en);

  • j.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen mag samen met het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan: 13 kg bij een volume van 25 liter 25 kg bij een volume van 40 liter 80 kg bij een volume van 140 liter 80 kg bij een volume van 240 liter;

  • k.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • l.

   de gemeentelijke milieustraat aan de Nijverheidsstraat 7d op industrieterrein “de Sleutel” te Bladel wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achtergelaten;

  • m.

   bij de afgifte van afvalstoffen op de gemeentelijke milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing:

   - de ontdoener van afvalstoffen wordt slechts toegang tot de milieustraat verstrekt als hij/zij zich bij de poort van de gemeentelijke milieustraat kan legitimeren met een gemeentelijke milieupas;

   - alle afval moet gescheiden worden aangeleverd en in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd;

   - er mag maximaal 2 m3 afval per keer gebracht worden;

   - minicontainers zijn niet toegestaan en worden geweigerd;

   - asbest moet in handzame pakketten stofdicht en in dubbeldik plasticfolie van ten minste 0,2 mm verpakt zijn. Maximaal mag 35 m2 worden aangeleverd;

   - alleen kleine kadavers van huisdieren kunnen worden gebracht;

   - aan de poort vindt een visuele controle plaats en wordt het tarief door de beheerder bepaald;

   - er wordt betaald naar de duurste categorie aangeboden afval;

   - bedrijfsafval en dierlijke mest worden niet geaccepteerd;

   - er kan uitsluitend met een pinpas worden afgerekend.

  • n.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval vindt plaats op vooraf door de gemeente vastgestelde dagen, inzameling vindt op afroep plaats door aanmelding bij het team Ruimtelijk Beheer van de gemeente, tenminste één week vóór de inzameldatum;

  • o.

   het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag klaar te staan vanaf 07.30 uur op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning aan de openbare weg;

  • p.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen grotere afmeting hebben dan 160 x 90 x 90 centimeter (l x b x h) en mag per bundel niet meer wegen dan 30 kg;

  • q.

   het aangeboden grof huishoudelijk afval dient als zodanig herkenbaar gemaakt te zijn voor de inzamelaar;

  • r.

   de inzamelkosten voor grof huishoudelijk afval (bestaande uit voorrijkosten, een bedrag per kilo en btw) worden volledig doorberekend aan degenen die van deze dienstverlening gebruik maken.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden om afval achter te laten bij een ondergrondse verzamelcontainer.

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   de inzamelmiddelen dienen op de vastgestelde inzameldag op de hierboven beschreven wijze te worden aangeboden voor 07.30 uur, maar niet eerder dan 03.00 uur, en dienen diezelfde dag uiterlijk om 20.00 uur weer van de straat verwijderd te zijn;

  • b.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op de vastgestelde inzameldagen op afroep ingezameld en dienen op de inzameldag vanaf 07.30 uur aan de straat te worden aangeboden op een zodanige wijze dat daardoor geen gevaar of overlast ontstaat voor voetgangers en overige verkeersdeelnemers;

  • c.

   in verband met mogelijke overlast door geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 21.00 uur worden gebruikt;

  • d.

   de inzameldagen worden vermeld op de gemeentelijke website, DeAfvalApp en in het huis aan huis blad.

Artikel 8 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website, DeAfvalApp! en in het huis-aan-huisblad.

Artikel 9 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

  • a.

   het bedrijfsafval mag alleen worden ingezameld tussen 07.30 en 18.00 uur;

  • b.

   de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

  • c.

   de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot de dag dat de “Afvalstoffenverordening 2015” in werking treedt, 17 oktober 2015.

 • 2.

  Per gelijke datum wordt het Uitvoeringsbesluit algemeen Afvalstoffenverordening 2010 ingetrokken.

Artikel 13 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015”.

Aldus besloten in de vergadering van 21 april 2015.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

de secretaris (wnd), de burgemeester,

J.H.J. Sanders H.A.J. Tuerlings