Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Beleidsregels ten aanzien van het verlengen van de begunstigingstermijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ten aanzien van het verlengen van de begunstigingstermijn
CiteertitelBeleidsregels ten aanzien van het verlengen van de begunstigingstermijn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Leidraad hoogte dwangsombedragen bouwen en wonen/ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-200701-01-2012nieuwe regeling

07-08-2007

D'n Uitkijk, 19-10-2007

B&W 07-341

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ten aanzien van het verlengen van de begunstigingstermijn

 

 

In de vastgestelde “Leidraad hoogte dwangsombedragen bouwen en wonen/ ruimtelijke ordening” is bepaald dat de begunstigingstermijn nooit korter gesteld mag worden dan zes weken na de dag van het verzenden van het besluit. De begunstigingstermijn is de termijn waarbinnen overtredingen beëindigd moeten worden, indien de overtreder wil voorkomen dat hij een dwangsom moet betalen of dat er door middel van bestuursdwang wordt opgetreden. Nadat deze termijn is verstreken, verbeurt de overtreder dwangsommen van rechtswege, dan wel is het college bevoegd bestuursdwang toe te passen.

In de praktijk werden tot heden alle begunstigingstermijnen - op verzoek - verlengd tot na de beslissing op bezwaar, de uitspraak op het beroep bij de rechtbank en op het hoger beroep bij de Raad van State. Hiervoor gelden nu aangepaste regels. Deze luiden als volgt.

1.Op verzoek wordt de begunstigingstermijn verlengd tot zes weken na de uitspraak van de rechtbank.

2.Een verzoek om de begunstigingstermijn te verlengen tot na de uitspraak in de bodemprocedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt afgewezen.

Reusel, 19 oktober 2007

Burgemeester en wethouders van Reusel–De Mierden,

de secretaris, de burgemeester,

Drs. L.J.M. Bertens I. de Jong-van den Heuvel